PROČITAJTE DRUGI BROJ NEWSLETTERA WINnovators projekta

PROČITAJTE DRUGI BROJ NEWSLETTERA WINnovators projekta

25.01.2023.

Udruženje poslovnih žena Srbije je deo konzorcijuma  evropskog projekta WINnovators – Podsticanje preduzetničkog duha i veština mladih žena da postanu inovatorke budućnosti („Boosting entrepreneurial and STEM/STEAM capacity of young women in higher education institutions for sustainable development and INnovation“), finansiranog iz programa Erazmus+.

Projekat WINnovators ima za cilj da promoviše digitalne, preduzetničke, STEM i STEAM, inovacije i veštine održivosti među mladim ženama iz ruralnih sredina, Romkinjama, samohranim majkama i drugim marginalizavonim grupama žena kako bi postale preduzetnice budućnosti, kroz inovativni program e-učenja na WINnovators radnom prostoru,  što će im pomoći da razviju i implementiraju svoje poslovne ideje i prevaziđu predrasude prema ženskom preduzetništvu.

WINnovators  platforma (radni prostor) za e-učenje krenula je sa radom, postavljeni su materijali za učenje koje su kreirali članovi konzorcijuma i u toku je regrutovanje polaznika kurseva i obuke.

U konzorcijumu učestvuje sedam organizacija iz pet zemalja – iz Srbije Udruženje poslovnih žena Srbije i Balkan Distance Education Network (BADEN), Talin Univerzitet iz Estonije, Viteco i Sinergie iz Italije, Univerzitet u Ljubljani iz Slovenije, Iceberg iz Rumunije, koje zajednički rade na definisanju nastavnog plana i programa za  WINnovators projekat, osmišljavanju praktičnih obuka i gejmifikovanog sistema interakcije za razvoj kompetencija, kao i na identifikovanju ciljnih grupa u zemljama gde pilot obuke treba da se sprovedu.

Projekat traje do novembra 2024.

U drugom broju WINnovators Newsletter-a upoznajte se bliže sa rezultatima projekta kroz dva objavljena dokumenta, saznajte koji su zaključci doneti na prvom sastanku koji je održan uživo u Kataniji (Italija), kako izgleda WINnovators radni prostor i koje su aktivnosti predviđene za naredne faze projekta.

WIN_Newsletter_2