PRODUŽEN PROJEKAT ZA BESPLATNE OBUKE ŽENA IZ RANJIVIH GRUPA

PRODUŽEN PROJEKAT ZA BESPLATNE OBUKE ŽENA IZ RANJIVIH GRUPA

10.12.2022.

Ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih grupa kroz obuke za zanate

Kao i prethodnih godina, Udruženje poslovnih žena Srbije će i tokom 2023.  realizovati besplatne obuke za pripadnice romske zajednice i druge teže zapošljive kategorije žena (iz ruralnih krajeva i ostale žene kojima je otežan pristup tržištu rada). Vrednujući rezultate postignute tokom dosadašnjih obuka za iste kategorije žena sa teritorije cele Srbije, Nemačka razvojna saradnja GIZ nastavlja da pruža podršku projektu “Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate” i u 2023. godini. Besplatne obuke imaju za cilj podršku inkluziji, ekonomskom osnaživanju i samozapošljavanju žena, osposobljavajući ih za zanate za koje su teže zapošljive žene neposredno iskazale interesovanje.

Posle više godina u Pirotu a prvi put u Priboju, realizovaćemo višednevne obuke o antistres masaži.

Radionica koju ćemo organizovati prvi put, na osnovu iskazanog interesovanja, je obuka za bariste, za polaznice sa cele teritorije Srbije.

Žene iz regiona Priboja, uz podršku udruženja „Sačuvajmo selo“ upoznaće se sa osnovnim zahtevima ruralnog turizma.

Rezultate projekta ćemo, kao i do sada, objavljivati putem sajta Udruženja poslovnih žena Srbije i društvenih mreža.

Ovaj projekat je deo Programa “Migracije za razvoj”, u sklopu šire inicijative nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), koja promoviše održivu reintegraciju povratnika i ostanak u matičnoj zemlji stvaranjem mogućnosti za dostojanstven rad i život u njoj.