Jačanje kapaciteta mladih žena za održivi razvoj i inovacije – WINnovators u Srbiji

Jačanje kapaciteta mladih žena za održivi razvoj i inovacije – WINnovators u Srbiji

25.11.2,22.

WINnovators e-učionica uskoro u Srbiji

 Evropski projekat WINnovators – Podsticanje preduzetničkog duha i veština mladih žena da postanu inovatorke budućnosti

 

Beograd 25. novembar 2022. godine – Udruženje poslovnih žena Srbije i  Balkan Distance Education Network su deo konzorcijuma koji radi na realizaciji evropskog projekta WINnovators – Podsticanje preduzetničkog duha i veština mladih žena da postanu inovatorke budućnosti, finansiranog iz programa Erazmus+. Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj zajednički razvoj i implementaciju inovativnog načina podučavanja i pristupa učenju radi izgradnje kapaciteta u digitalnoj, preduzetničkoj, STEM/STEAM, kao i u oblastima inovacija i održivosti, od kojih bi korist imale osetljive grupe mladih žena.

U Konzorcijumu projekta su  partneri sedam organizacija iz pet zemalja – iz Srbije učestvuju Udruženje poslovnih žena Srbije i  Balkan Distance Education Network (BADEN), Talin Univerzitet iz Estonije, Viteco i Sinergie iz Italije, Univerzitet u Ljubljani iz Slovenije, Iceberg iz Rumunije. Svi zajedno rade na definisanju nastavnog plana i programa za  WINnovators projekat, osmišljavanju praktičnih obuka i gejmifikovanog sistema interakcije za razvoj kompetencija, kao i na identifikovanju ciljnih grupa u zemljama gde pilot obuke treba da se sprovedu. WINnovators  radni prostor za e-učenje uskoro će biti i zvanično pušten u rad, već početkom naredne godine, a u toku je postavljanje na platformu svih kreiranih  materijala za učenje. Nakon toga sledi regrutovanje polaznika kurseva i obuke, sa fokusom pre svega na  osetljive i marginalizovane grupe mladih žena (od 18 do 30 godina). Pre svega ciljna grupa su, žene koje žive u ruralnim područjima, a čije mogućnosti učenja i rada često otežavaju socio-ekonomski kontekst i rodni stereotipi, ali i Romkinje, samohrane majke.

 WINnovators projekat ima dva glavna cilja, sa jedne strane promociju korisnih veština identifikovanoj ciljnoj grupi, tako što se mladim ženama pruža mogućnost za obuku, kako bi razvile i implementirale svoje preduzetničke ideje, a sa druge razvoj novih pristupa nastavi i obuci u visokoškolskim ustanovama, koji će podsticati potrebne veštine kod studenata, kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta.

Realizacija projekta teče kroz četiri faze: u prvoj se formira Zbirka praktičnih obuka, u cilju podučavanja mladih žena koje nemaju dovoljno mogućnosti, kako bi delovale kao agenti promena u svojim zajednicama, zahvaljujući biznis aktivnostima; naredna faza je razvoj gejmifikovanih pristupa, kroz Gejmifikovane interakcije na WINnovators obukama, radi promovisanja  inovativnosti zasnovane na timskom radu u visokoškolskim ustanovama, kako bi se povezali formalno i neformalno učenje; zatim sledi kreiranje korisničkog i interaktivnog radnog prostora (platforme), koji će podstaći saradnju među korisnicima u razvoju novih veština. Platforma je dizajnirana za kombinovanu obuku i omogućava usklađivanje timskog rada, gde korisnici mogu da sarađuju na inovativnim idejama; u četvrtoj fazi se Razvijaju e-obuka i politika, sa ciljem da se popuni praznina zbog nedostatka saradnje i aktivnosti na izgradnji kapaciteta između visokoškolskih ustanova, kreatora politika i biznisa.

Project WINNOVATORS

„Boosting youn  g women entrepreneurial spirit and skills to become the Women INNOVATORS of the future”   

The WINnovators Consortium is made of 7 Partners from 5 different countries: Estonia, Slovenia, Serbia, Italy  and Romania.

For more information, visit WINnovators website 

Follow WINnovators on social media:

  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube

 

Project WINNOVATORS