FINIZ: PANDEMIJA POKRENULA I BROJNE INOVACIJE

FINIZ: PANDEMIJA POKRENULA I BROJNE INOVACIJE

Iako je pandemija kod većine preduzeća uticala na smanjenje prihoda i tražnje proizvoda, ona je pokrenula brojne inovacione aktivnosti kod ženskih preduzeća koje su kupovinom opreme, uvođenjem novih proizvoda, proširivanjem internet prodaje i osvajanjem novih tržišta odgovorile na krizu, rekla je Sanja Popović Pantić iz Udruženja poslovnih žena na osnovu istraživanja malih i srednjih preduzeća.

Ona je govorila na Međunarodnoj naučnoj konferenciji FINIZ, pod nazivom ”Da li ste spremni za ContinuousNEXT® pristup po okončanju pandemije izazvane virusom Covid-19?”. Konferencija se održala online 3. decembra, a organizator je Univerzitet Singidunum.

Predsedavajući plenarne sesije bila je prof.dr  Lidija Barjaktarović, dekanka Poslovnog fakulteta u Beogradu. Ona se osvrnula na aktuelnost teme konferencije, ali i istakla činjenicu da su zaključci i inicijative proistekle u diskusijama na konferenciji FINIZ imale i imaju rezultate u daljem poboljšanju poslovanja privrednih subjekata. Tako da su i sve sesije FINIZ-a 2021 u fokusu obrađivale podjednako važne teme koje su u funkciji podizanja kvaliteta korporativnog upravljanja.

Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti se osvrnuo na sve aktivnosti koje su bile u funkciji daljeg razvijanja tržišta kapitala i uskladjivanju sa direktivama Ervopske Unije, kako bi isto postalo atraktivo i za investiture i za kompanije kojima je neophodno finansiranje. On je istakao da će 2022. godina biti trenutak da se vide ostvareni rezultati u ovom segmetnu.

Dejan Miletić, privremeni direktor Nacionalne akademije za javnu upravu osvrnuo se na značaj celoživotnog učenja, brzom prilagodjavanju promenama, digitalizaciji, ali i mogućnošću da studenti idu na stučnu praksu u Nacionalnu akademiju za javnu upravu.

Jelena Kralj, ACF sertifikovani trener, partner Pedersen & Partners, osvrnula se na to koliko je važno da ljudi rade na sebi u svakom trenutku i situaciji.

Rade Rakočević, osnivač Senzal kapital, ukazao je na izazove rasta i upravljanja malim i srednjim preduzećima, kao i na alternativne izvore finansiranja.

Izvor: sveonovcu.rs