Uključivanje žena iz marginalizovanih grupa na tržište rada

Uključivanje žena iz marginalizovanih grupa na tržište rada

Okruglim stolom koji je održan u Zrenjaninu, otpočela je  realizacija projekta uključivanja marginalizovanih grupa žena na tržište rada kroz pružanje podrške za javno zagovaranje ovih grupa žena i njihovo ekonomsko osnaživanje.

„Realizacija projekta se odvija kroz podršku lokalnim samoupravama da pronađu najbolje mehanizme za integrisanje marginalizovanih grupa žena u lokalno tržište rada, uvidom u primere dobre prakse poslodavaca i prepoznavanjem konkretnih problema sa kojima se ove žene suočavaju“, navode iz  Udruženja poslovnih žena Srbije, koje je pokrenulo ovu inicijativu.

Iz Udruženja ocenjuju da se usled krize, izazvane korona virusom, diverzifikovala kategorija marginalizovanih grupa žena.

„Tako se pored dugoročno nezaposlenih žena, pojavila i nova ranjiva grupa žena koje su ostale bez posla tokom pandemije ili su pak kao samozaposlene ostale bez tržišta za svoje proizvode i usluge jer je usled krize prestala tržišna potreba za tim proizvodima, a one nisu imale kapaciteta da se preorijentišu. Ovoj grupi i mere državne pomoći nisu pomogle i praktično su prepuštene same sebi. Jedan broj njih se socijalno izolovao i ne prate aktuelnosti i novine u oblastima u kojima su se školovale i koje ih interesuju, što umanjuje šansu za ponovno uključivanje na tržište rada“, ističu iz Udruženja.

Autor: Ljiljana Begović

Izvor: Biznis.rs