Reintegrisanje marginalizovanih grupa žena na tržište rada

Reintegrisanje marginalizovanih grupa žena na tržište rada

Okruglim stolom koji je danas održan u Zrenjaninu, otpočela je realizacija projekta Udruženja poslovnih žena Srbije, finansiranog od strane Fondacije za otvoreno društvo, sa ciljem uključivanja marginalizovanih grupa žena na tržište rada kroz pružanje podrške za javno zagovaranje ovih grupa žena i njihovo ekonomsko osnaživanje.

Realizacija projekta se odvija kroz podršku lokalnim samoupravama da pronađu najbolje mehanizme za integrisanje marginalizovanih grupa žena u lokalno tržište rada, uvidom u primere dobre prakse poslodavaca i prepoznavanjem konkretnih problema sa kojima se ove žene suočavaju. Uočeno je da se usled krize, izazvane korona virusom, diverzifikovala kategorija marginalizovanih grupa žena. Tako se pored dugoročno nezaposlenih žena, pojavila i nova ranjiva grupa žena koje…

Izvor: Naslovi.net