Reintegrisanje marginalizovanih grupa žena na tržište rada

Reintegrisanje marginalizovanih grupa žena na tržište rada

Podrška lokalnim samoupravama za uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje.

Okruglim stolom koji je danas održan u Zrenjaninu, počela je  realizacija projekta Udruženja poslovnih žena Srbije, finansiranog od strane Fondacije za otvoreno društvo, sa ciljem uključivanja marginalizovanih grupa žena na tržište rada kroz pružanje podrške za javno zagovaranje ovih grupa žena i njihovo ekonomsko osnaživanje. Realizacija projekta se odvija kroz podršku lokalnim samoupravama da pronađu najbolje mehanizme za integrisanje marginalizovanih grupa žena u lokalno tržište rada, uvidom u primere dobre prakse poslodavaca i prepoznavanjem konkretnih problema sa kojima se ove žene suočavaju.

Uočeno je da se usled krize, izazvane korona virusom, diverzifikovala kategorija marginalizovanih grupa žena. Tako se pored dugoročno nezaposlenih žena, pojavila i nova ranjiva grupa žena koje su ostale bez posla tokom pandemije ili su pak kao samozaposlene ostale bez tržišta za svoje proizvode i usluge jer je usled krize prestala tržišna potreba za tim proizvodima, a one nisu imale kapaciteta da se preorijentišu (mikro biznisi su prepoznati kroz brojna nova istraživanja o posledicama pandemije, kao najranjivija grupa preduzetnika). Ovoj grupi i mere državne pomoći nisu pomogle i praktično su prepuštene same sebi. Jedan broj njih se socijalno izolovao i ne prate aktuelnosti i novine u oblastima u kojima su se školovale i koje ih interesuju, što umanjuje šansu za (ponovno) uključivanje na tržište rada.

Na okruglim stolovima koji će se nakon Zrenjanina održati u Priboju i Čačku, učešće uzimaju predstavnici lokalne samouprave, institucija/Nacionalne službe za zapošljavanje, organizacija civilnog društva, poslodavaca iz lokala, kao i teže zapošljive žene iz lokala. Ovim javno-privatno-građanskim partnerstvom bi trebalo da se kroz razmenu iskustava, definišu prepreke sa kojima se marginalizovane grupe najčešće sreću kada je u pitanju integrisanje na tržište rada, i pronađu specifična rešenja za njihovo prevazilaženje.

Paralelno se na sajtu Udruženja poslovnih žena Srbije uspostavlja  e-savetodavni centar, kroz koji  će žene moći da postavljaju pitanja a iskusne članice Udruženja će im davati odgovore. Odgovori će biti dostupni na stranici e-centra i javno vidljivi svima koji su zainteresovani  za pokretanja sopstvenog biznisa i samozapošljavanja.

Izvor: Nirapress.com