Nova knjiga dr Tatjane Mamula Nikolić

Nova knjiga dr Tatjane Mamula Nikolić

Naša članica dr Tatjana Mamula Nikolić,  vlasnica Agencije za konsalting ACT2B, konsultant, sertifikovani biznis kouč i trener, profesor iz oblasti marketinga i menadžmenta na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan, objavila je knjigu pod nazivom „Nova generacija potrošača i lidera – Ponašanje potrošača i lidera generacije Y i Z u VUCA svetu“

Svoje dvadeset petogodišnje iskustvo u oblasti menadžmenta i istraživanja javnog mnjenja pretočila je u ovu knjigu, analizirajući ponašanja nove generacije studenata, roditelja, zaposlenih i lidera.

Prema rečima dr Sanje Popović-Pantić „Knjiga ima za cilj da nam otkrije ogroman razvojni potencijal (Y) generacije tzv. milenijalaca, kao i nadolazećeg izvora nove kreativnosti i stvaralaštva – Z generacije“.

Da bi ostala u koraku sa savremenim trendovima i neprestanim prilivom informacija, nova generacija naučila je da konstantno prati novine, da uči šta da koristi i na koji način da odvoji važno od nevažnog. Ne čudi zato da za sebe kažu da su „šta tu ima za mene” generacija. Moguće je da ovo odgovor na pitanje zašto su im fleksibilnost i personalizovano učenja bitni, a konstantan rad na sebi predstavlja celoživotnu obavezu. Kao digitalna generacija, spremni su da agilnije prihvate promene, imaju proaktivan odnos prema društvenoj zajednici i životnoj sredini primenjujući saradnju i zajedničko stvaranje dodatnih vrednosti, a njihova uloga je sve vidljivija u firmama.

Knjiga ima za cilj da sagleda aspekte njihovih uloga kao potrošača, zaposlenih, roditelja, lidera i članova društvene zajednice i namenjena je kako studentima i naučnoj zajednici, tako i zaposlenima i poslovnoj zajednici.