Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada – UPŽ Srbije

Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada – UPŽ Srbije

Beograd, 27.12.2020. godine – Okrugli sto kojim se privodi kraju projekat „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“ održan je u četvrtak 24. decembra 2020. u Beogradu.

Projekat je realizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije a finansiran je od strane Fondacije za otvoreno društvo, sa ciljem da se poboljša položaj samohranih majki, žena preko 45 godina starosti i Romkinja, u opštinama Pirot i Beograd, pogođenih posledicama Kovid-19 pandemije, u oblasti zapošljavanja.

Projekat je realizovan u periodu od juna do decembra, paralelno u Pirotu i Beogradu, kroz održane aktivnosti : utvrđivanja aktuelnog radnog statusa definisanih kategorija žena pre i nakon vanrednog stanja (mart-maj 2020.), uvedenog zbog Kovid-19 pandemije, putem pilot istraživanja – telefonske ankete; radionica za Otkrivanje potencijala ranjivih grupa za samozapošljavanje; Upoznavanje definisanih grupa žena sa pravima i obavezama zaposlenih lica; Pripremom predstavnica ranjivih grupa za dijalog. Ostvarenim dijalogom u okviru okruglog stola na kojem su učešće uzele predstavnice ranjivih grupa žena koje su učestvovale u radionicama, Udruženja poslovnih žena Srbije, poslodavaca, lokalne samouprave i relevantnih nacionalnih institucija, sa ciljem integrisanja ranjivih grupa na tržište rada, danas je projekat priveden kraju.

Okrugli sto je u skladu sa trenutnom situacijom održan „hibridno“, kombinacijom razgovora u studiju i online uključenja. Učesnicama se obratila dr Sanja Popović Pantić, predsednica UPŽ, Državna sekretarka Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Stana Božović, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, Fondacija za otvoreno društvo Aleksandra Šanjević i pomoćnica gradonačelnika Pirota, Milica Golubović, zatim, Neda Milanović, direktorka sektora za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje, Radmila Nešić, koordinatorka Ženska romska mreža Srbije, kao i predstavnice privrede, članice Udruženja poslovnih žena Srbije Milenca Srećković – SET, Afrodita Bajić – Afrodita Mode Collection i Dragica Božinović – Novitas Consult.

Zaključci doneti na ovom okruglom stolu su – Da je pravna pomoć ovim kategorijama žena neophodna jer nemaju dovoljno informacija o ostvarivanju svojih prava, te treba nastaviti sa osnaživanjem i informisanjem na tom polju – Potreban je i kontinuiran dijalog na nivou ključnih institucija i organizacija sa poslodavcima na temu prednosti koje nosi zapošljavanje ovih grupa žena – Permanentne specijalizovane uskostručne obuke za na tržištu rada nedostajućih zanata, ali i potrebnih digitalnih veština poput web dizajna i marketinga. Bilo bi dobro povezivanje obuka sa potrebama poslodavaca za radnom snagom, naročito žena poslodavaca članica UPŽ Srbije, čime bi se podstakla međusobna podrška posebno u sferi senzibilisanja ranjivih grupa žena i njihovim rodnosenzitivnimim problemima. Važnost uloge biznis sektora posebno je podvukla Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa iz Fondacije za otvoreno društvo i izrazila zadovoljstvo ostvarenom sinergijom civilnog, privatnog i javnog sektora u okviru projekta. Žene poslodavci, članice UPŽ Srbije su ukazale na otvaranje novih mogućnosti zapošljavanja za žene, na primer u sektoru gradjevinarstva gde su nove tehnologije uslovile manje korišćenje fizičke snage a više znanja i veštog upravljanja modernim mašinama a samim tim otvorile i nove ocpije za uključivanje žena u doskora tipično muški sketor.

Sanja Popović Pantić je istakla da će se UPŽ Srbije i dalje baviti podrškom ovim tzv ranjivim grupama žena iako je podvukla, da iz iskusutva u radu sa njima, ranjivost zapravo dolazi iz odnosa društva prema njima a nikako ne iz manjka njihovih sposobnosti. I zaključila je, da ćemo napraviti pomak ukoliko nam i za posebno izazovnu 2021. vodilja bude solidarnost a cilj nastavak podrške najugroženijim grupama.

Naredni korak je izrada dokumenta sa preporukama, do kojih se došlo tokom realizacije projekta, za integrisanje ranjivih grupa žena na tržište rada. Dokument će biti dostavljen zainteresovanim lokalnim samoupravama, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, Udruženju poslodavaca i drugim zainteresovanim stranama.

Izvor: Brusonline.com