Završene radionice namenjene ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada

Završene radionice namenjene ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada

U okviru projekta finansiranog od strane Fondacije za otvoreno društvo, u oktobru su, u Pirotu i Beogradu, održane dve radionice za teže zapošljive kategorije žena.

Radionicu „Unapredi veštinu komunikacije sa poslodavcem“ je 17-18.10. u Pirotu i 24.-25.10. u Beogradu, vodila članica UPŽ, Lola Milojević. Značaj i metodologiju unapređenja veštine komunikacije sa poslodavcima  i sa predstavnicama lokalne samouprave, Lola je otkrivala podsticajno, postavljajući mnogobrojna pitanja, ukazujući na razlike između kampanja javnog zagovaranja i drugih kampanja koje se  vode preko medija, držeći  pažnju prilično heterogenih grupa žena.

Polaznice su žene iz tri teže zapošljive kategorije – preko 45 godina, samohrane majke i Romkinje. Podeljene u više grupa, uvežbavale su javno zagovaranje ka lokalnoj samoupravi – njihov dogovoreni cilj je bio  dobijanje prostora za okupljanje žena sa istim potrebama ili sredstava za rad (npr. za izradu predmeta od tekstila). Druga grupa je pripremala argumente i razgovor pri zapošljavanju kod manjeg, a treća grupa kod velikog poslodavca.  

Nakon ove, poslednje u nizu obuka u okviru projekta „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“, do kraja godine su planirane još dve panel diskusije (okrugla stola) – po jedna u Beogradu i Pirotu. Do održavanja panel diskusija, žene koje su prisustvovale radionicama u okviru ovog projekta treba da ostanu u kontaktu i da, uz mentorsku pomoć trenerica, nastave da pripremaju nastup na okruglom stolu, sa predstavnicima lokalne samouprave i poslodavaca.