Projekat „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“

Projekat „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“

Tokom septembra održane su prve radionice projekta „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“

Septembar, mesec karakterističan za okupljanje posle letnjih odmora, doneo je i prva okupljanja teže zapošljivih grupa žena na radionicama u okviru projekta „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“, finansiranog od strane Fondacije za otvoreno društvo.  

Radionice u Pirotu i Beogradu su podsticajno, interaktivno, kombinujući teoriju i zanimljive vežbe, vodile članice Udruženja poslovnih žena:

  • „Otkrij svoj potencijal za samozapošljavanje“, Tijana Sekulić, AT Consulting: Pirot 12.09.2020. i Beograd 26.09.2020.
  • „Upoznaj svoja prava o radu“, advokat Ljubica Radović: Pirot 16.09.2020. i Beograd 27.09.2020.

Sudeći po odzivu i utiscima tri teže zapošljive kategorije žena – preko 45 godina, samohranih majki i Romkinja, obuke su bile interesantne, primerene potrebama ovih grupa žena i primenljive u daljem životu.

U Pirotu je veliku organizacionu podršku Udruženju poslovnih žena Srbije pružilo Udruženje „Ternipe“, dok je u Beogradu značaj projekta prepoznala Opština Voždovac, koja je, za prisustvo radionicama, animirala teže zapošljive žene pretežno sa teritorije ove opštine.

U oktobru je u Beogradu i Pirotu planirana realizacija poslednje radionice u ovom projektu „Usavrši veštinu komunikacije sa poslodavcem“. Predviđeno je da se projekat realizuje do kraja 2020. godine