Radionice za preduzetnice

Radionice za preduzetnice

RAVNOPRAVNO U LANCU VREDNOSTI

U Integra Life Club-u u Beogradu, 23. i 24. januara održane su prve radionice „Ravnopravno u lancu vrednosti“, kojima je započeta praktična obuka u okviru istoimenog projekta koji reanizuje Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ), uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Predavači su bile Tatjana Mamula Nikolić, trener, stručna konsuntantkinja i vlasnica agencije „ACT2B“ i Tatjana Jevđović , holistička terapeutkinja, osnivačica „Beauty Imagini“ i Integra Life Club-a. Polaznice radionica su preduzetnice koju su ili samozaposlene ili imaju po nekoliko zapospenih, pa sve do onih koji imaju i do 200 radnika, kao što je modna kuća AMC. Cilj obuke je unapređenje preduzetničkih veština žena radi uključivanja u lance dobavljača.

Kako je iznela Tatjana Mamula Nikolić, iskustva malih preduzetnika, pre svega u proizvodnji hrane govore da najveći problem njihovog ulaska u velike lance, ako nisu finansije, onda je to nedovoljna količina proizvoda. Zato je Nikolićeva u tom smislu nagnasila značaj udruživanja proizvođača sa sličnim programima. S tim u vezi ističe se i značaj ovog projekta, koji treba da promoviše uključiivanje malih i mikro kompanija u lanac vrednosti velikih korporacija kako bi se njihovo samozapošljavanje učinilo održivim i na taj način osnažili ekonomskti kapaciteti žena u Srbiji. U okviru radionica Ravnopravno u Lancu vrednosti koje će u narednom periodu biti održane i u Zrenjaninu i Valjevu, preduzetnice imaju priliku da savladaju QAB analizu, Canvas poslovni model, poslovnu komunikaciju sa potencijalnim poslovnim partnerima, kako istražiti tržište, kako zadržati autentičnost i prilagoditi se promenama koje su neminovne, kao i mnoge druge tehnike. Projekat promoviše pomoć razvoju ženskog preduzetništva, a u sknadu sa Nacionalnim akcionim planom u delu ekonomskog osnaživanja žena, kao i sa prinicipima koje je definisala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Uključivanje žena u lanac vrednosti je peti princip osnaživanja, a ovim projektom se podstiče njegova primena i sprovodi koncept održive ekonomije, u kojoj su svi privredni akteri deo jedinstvenog eko-sistema u kome ostvaraju kontrast, istovremeno daprinoseći razvoju privrede i društva u celini. Prepoznata je potreba veće saradnje i povezivanja korporativnog sektora sa sektorom malih preduzeća, posebno ženskim biznisima, koji su međusobno udaljeni.

Zato je u okviru prajekta već održan panel na ovu temu, ali su organizovani i B2B sastanci, na kojima su predstavnici korporativnog sektora imali priliku: da se direktno upoznaju sa preduzetnicama članilcama Udruženja poslovnih žena Srbije, koje su u više navrata imale prezentacije i izložbe na kojima su predstavljale svoje proizvade i usluge.

U oviru projekta „Ravnopravno u lancu vrednosti“ ustanovljeno je i prvi put prošle godine dodeljeno priznanje najsenzitivnija kompanija. Priznanje se dodeljuje velikim kompanijama koje primenjuju 5. princip Ujedinjenih nacijia za osnaživanje žena i koje su pružile najbolji model uključivanja žena u lance dobavljača, a prvi dobitnici su Delta holding, Ikea Srbija, Avon Srbija, Vin mobajl i Unikredit banka.

Autor: S. Danilović

Izvor: Poslovi