žebe iz ruralnih područja Tag

Mediji o nama 24.02.2021

Udruženje poslovnih žena Srbije saopštilo je da je uprkos pandemiji korona virusa pronašlo način da se online realizuje projekat “Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate”, koji je nastavak projekta realizovanog pre dve godine za istu ciljnu grupu. Reč je o besplatnim obukama...