Ivanka Smederevac suvlasnica i direktorka zemljoradničke zadruge „Smederevac 2010“ Tag