Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo Tag

2023 Mediji o nama 19.07.2023

19.07.2023. Nakon izrade koncepta programa podrške ženskom preduzetništvu u Kraljevu, sprovedene su tri javne debate na kojima je sa oko 60 predstavnika privrednog, civilnog i javnog sektora razmatran predlog ovog dokumenta. Posebno značajna javna debata je organizovana sa Udruženjem poslovnih žena “Ilinka Ilić” iz Kraljeva. Istraživanje urađenog...