Održan Kick-off događaj projekta WE.Circular, posvećen diseminaciji i predstavljanju primera dobre prakse u osnaživanju preduzetnica

Održan Kick-off događaj projekta WE.Circular, posvećen diseminaciji i predstavljanju primera dobre prakse u osnaživanju preduzetnica

19-20.03.2024.

Kick-off događaj projekta WE.Circular, posvećen diseminaciji i predstavljanju primera dobre prakse u osnaživanju preduzetnica, održan je 19. i 20. marta u Varni. Kao koordinator projekta, organizacija RAPIV ugostila je 15 partnera iz 12 zemalja (Srbije, Bugarske, Austrije, Hrvatske, Češke, Nemačke, Slovenije, Mađarske, Rumunije, Slovačke, Moldavije, Bosne i Hercegovine), uključujući Udruženje poslovnih žena Srbije.

WE.Circular – Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu cirkularnu tranziciju preduzetnica u dunavskom regionu / Boosting digital and industrial capacity for sustainable circular transition of women entrepreneurs in the Danube Region – WE. Circular je evropski projekat ko-finansiran iz Danube Region programa, koji se bavi unapređenjem digitalnih i poslovnih veština žena preduzetnica u domenu industrijske i cirkularne tranzicije, te omogućavanjem usavršavanja ključnih stejkholdera u primeni pametnih poslovnih strategija.

Tokom prvog dana prikazane su odabrane dobre prakse bugarskih partnera (RAPIV i Varna Free University) i rumunskog partnera – Impact Hub Bucharest.

Drugog dana partneri su govorili o metodologijama za sprovođenje nacionalne i transnacionalne analize potreba i jazova, koje će se primeniti u okviru projektih aktivnosti. Lija Stojković, projektna menadžerka Udruženja poslovnih žena Srbije, predstavila je Metodologiju formiranja nacionalnih grupa stejkholdera.