POČELO TAKMIČENJE ZA DEVOJČICE „UHVATI IDEJU“

POČELO TAKMIČENJE ZA DEVOJČICE „UHVATI IDEJU“

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana devojčica u IKT sektoru, otvoren je konkurs za takmičenje učenica završnih razreda osnovnih škola

Beograd, 14.3.2024. godine – Povodom Međunarodnog dana devojčica u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija, koji Udruženje poslovnih žena Srbije obeležava već četrnaest godina zaredom,  deveti put se organizuje takmičenje za devojčice 7. i 8. razreda osnovnih škola u izradi video radova, pod nazivom „UHVATI IDEJU“, uz generalnu podršku kompanije A1 Srbija. Konkurs je otvoren do 10. aprila, a video radovi se mogu slati na mejl dan-devojcica@poslovnezene.org.rs.

Teme ovogodišnjeg konkursa su: Devojčice lideri promena, Moj život u virtuelnoj stvarnosti, Robot – moj najbolji drug, Pobedimo zagađenje – dišimo punim plućima. Takmičenje se organizuje sa ciljem da podstakne kreativnost i preduzetničko razmišljanje kod devojčica, uz korišćenje digitalnih alata. Precizne informacije o propozicijama takmičenja i obrazac za prijavu devojčice mogu preuzeti na sajtu Udruženja poslovnih žena Srbije www.poslovnezene.org.rs

Najbolji radovi biće proglašeni na sam Dan devojčica u IKT sektoru, 25. aprila 2024. godine, na veb sajtu i društvenim mrežama UPŽ Srbije.

Još jedna od važnih aktivnosti u okviru manifestacije je poseta devojčica kompanijama i susreti sa uspešnim poslovnim ženama, koje devojčicama mogu poslužiti kao uzor, motivišući ih da hrabrije razmišljaju o izboru buduće profesije.

Ideja projekta je da podstakne decu da primenjuju nove tehnologije koje i inače svakodnevno u velikoj meri upotrebljavaju, kako bi se uključila u savremene tokove na njima koristan način, stekla dodatna znanja i veštine iz ove oblasti, iskazala kreativnost, a sve u cilju da se pri odabiru srednje škole i budućeg zanimanja zainteresuju za IKT oblast, ali i preduzetništvo. Kroz projekat se pokreću važni akteri u dečijem okruženju: porodica, škole, nastavnički kadar, budući poslodavci, mediji,  i pre svega mladi, da rade na prevazilaženju rodno specifičnih stereotipa u svetu rada i zanimanja. Sve aktivnosti imaju za cilj da kod devojčica razviju zainteresovanost za preduzetništvo kao opciju za buduće zaposlenje. Stoga projekat uključuje rad sa javnošću, senzibilizaciju i edukaciju svih pomenutih aktera.

 Za realizaciju Dana devojčica u IKT-u Udruženje poslovnih žena Srbije dobilo je institucionalnu podršku Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Pored Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, institucionalnu podršku manifestaciji do sada su pružali: Narodna skupština RS, Ministarstvo privrede, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstvo turizma i omladine, Grad Beograd, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija UN Women, UNICEF, Međunarodna unija UN za telekomunikacije ITU, EU portal SME Week.

 ***

Međunarodni dan devojčica u IKT sektoru ustanovljen je na nivou UN i obeležava se svakog četvrtog četvrtka u aprilu. Udruženje poslovnih žena Srbije, kao začetnik u Srbiji,  ovaj dan obeležava četrnaestu godinu zaredom. U prethodnih trinaest godina kroz projekat je prošlo više od 10.000 devojčica u Srbiji. Projekat ima za cilj da devojčice osnaži prilikom odabira budućih profesija, da ne podležu stereotipima, te da biraju svoj poziv i u netipično ženskim zanimanjima u sektorima poput informacionih tehnologija.