Održan početni sastanak u okviru projekta ST(R)E(A)M IT: Usmeravanje žena i devojaka ka STEAM-u, inovacijama i istraživanjima

Održan početni sastanak u okviru projekta ST(R)E(A)M IT: Usmeravanje žena i devojaka ka STEAM-u, inovacijama i istraživanjima

01.03.2024.

Početni sastanak u okviru projekta ST(R)E(A)M IT: Usmeravanje žena i devojaka ka STEAM-u, inovacijama i istraživanjima / ST(R)E(A)M IT/STREAMING GIRLS AND WOMEN INTO STEAM EDUCATION, INNOVATION AND RESEARCH održan je 29. februara i 1. marta. Ovim povodom, u Budimpešti se okupila 21 partnerska organizacija iz 19 zemalja (Mađarske, Irske, Nemačke, Bugarske, Rumunije, Litvanije, Italije, Hrvatske, Slovenije, Ukrajine, Srbije, Slovačke, Španije, Severne Makedonije, Švedske, Belgije, Grčke, Poljske i Islanda), uključujući Udruženje poslovnih žena Srbije. U žiži sastanka našle su se inicijalne aktivnosti i neophodni koraci na putu do ostvarenja postavljenih ciljeva.

ST(R)E(A)M IT je evropski projekat finansiran iz programa HORIZON WIDERA, koji će trajati 3 godine, do decembra 2026.

ST(R)E(A)M IT pokreće promene u vezi sa rodnom nejednakošću u STEM obrazovanju, istraživanju i inovacijama. Poseban naglasak je stavljen na podsticanje učešća devojčica u STEM obrazovanju i karijeri, kao i na podršku u uklanjanju institucionalnih prepreka za postizanje rodne ravnopravnosti i inkluzije.

UPŽ Srbije učestvovaće u izradi vannastavnog programa – radionica za razvoj talenata kod devojčica, s ciljem privlačenja i ohrabrivanja onih koje su zainteresovane za STEM, ali još uvek nisu odlučile da krenu tim putem. Uz pomoć UPŽ-a biće organizovan i mentorski program za STEM univerzitete i doktorande sa ciljem podrške prvim koracima u njihovoj karijeri, da bi postali vidljivi kao talenti.