Održan početni sastanak u okviru projekta Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu cirkularnu tranziciju preduzetnica u dunavskom regionu – WE. Circular

Održan početni sastanak u okviru projekta Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu cirkularnu tranziciju preduzetnica u dunavskom regionu – WE. Circular

25.01.2024.

Početni sastanak u okviru projekta Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu cirkularnu tranziciju preduzetnica u dunavskom regionu – WE. Circular / Boosting digital and industrial capacity for sustainable circular transition of women entrepreneurs in the Danube Region – WE. Circular održan je u elektronskoj formi, 25. januara. Sastanku je prisustvovalo 15 partnerskih organizacija iz 12 zemalja (Srbije, Bugarske, Austrije, Hrvatske, Češke, Nemačke, Slovenije, Mađarske, Rumunije, Slovačke, Moldavije, Bosne i Hercegovine), uključujući Udruženje poslovnih žena Srbije. Fokus ovog okupljanja bio je usmeren na inicijalne aktivnosti i planiranje narednih koraka.

WE. Circular je evropski projekat finansiran iz međuregionalnog Danube Region programa, koji će se realizovati u periodu od 30 meseci, od januara 2024. do juna 2026. godine.

WE. Circular se javlja kao odgovor na potrebe preduzetnica u dunavskom regionu kroz transnacionalne aktivnosti usmerene na: identifikaciju potreba i izazova sa kojima se preduzetnice suočavaju u digitalnoj i tranziciji prema cirkularnoj ekonomiji; razmenu znanja; mere politike cirkularne ekonomije u dunavskom regionu – poboljšanje politika i harmonizaciju pametne strategije specijalizacije (3S) kroz razvoj Transnacionalne strategije za WE Circular tranziciju; inovativne programe obuke za razvoj i poboljšanje digitalne i kulture cirkularne ekonomije, te veština koje obezbeđuje Mreža za učenje; inovativne cirkularne biznis modele za recikliranje, ponovo korišćenje i smanjenje koje će razviti i testirati WE. Cirkular laboratorije koje će omogućiti poboljšanje veština stejkholdera u harmonizaciji 3S; građenje kapaciteta državnih institucija za procenu inovativnog cirkularnog biznis modela i kreiranje okvira za politiku podrške preduzetnicama kroz Transnacionalni centar za učenje.