Projekat prekogranične saradnje: prva monitoring poseta predstavnika Zajedničkog tehničkog sekretarijata (JTS)

Projekat prekogranične saradnje: prva monitoring poseta predstavnika Zajedničkog tehničkog sekretarijata (JTS)

21.12.2023.

21. decembra 2023. godine organizovana je prva monitoring poseta Zajedničkog tehničkog sekretarijata (JTS) Udruženju poslovnih žena Srbije, kao lideru projekta Premošćavanje rodnog i starosnog jaza na tržištu rada kroz izgradnju kapaciteta i promociju novih radnih mesta u prekograničnom regionu – CBC poslovni rodni i starosni ekvilajzer / Bridging the gender and age gap on the labour market through capacity building and promotion of new job opportunities in cross border region – CBC job gender and age equalizer, u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija. Program se implementira u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II i podržan je od Evropske unije

Projekat, koji zajednički sprovode četiri partnerske organizacije, iz Srbije Udruženje poslovnih žena Srbije i Udruženje poslovnih žena Vranje, iz Makedonije Fondacija za menadžment i industrijsko istraživanje MIR i Pravedni i profesionalni, otpočeo je 30. septembra 2023. i traje do 30. marta 2025. godine.

Tokom prve monitoring posete, u fokusu sastanka tima UPŽ Srbije  sa Novicom Cerovićem, predstavnikom JTS-a, našle su se planirane aktivnosti i početni koraci predviđeni u okviru projekta.