Održana konferencija Izazovi zaštite njenih inovacija-zajednički put ka uspehu

Održana konferencija Izazovi zaštite njenih inovacija-zajednički put ka uspehu

08.05.2023. 

Na konferenciji „Izazovi zaštite njenih inovacija-zajednički put ka uspehu“, u organizaciji Zavoda za intelektualnu svojinu i Udruzenja poslovnih zena Srbije govorila je predsednica UPŽ Srbije rukovodilac centra za istraživanje razvoja nauke i tehnologije IMP-a, dr Sanja Popović Pantić.

Ona je govorila o upravljanju inovacijama u ženskim preduzećima i ukazala na podatak da danas više od polovine ženskih preduzeća investira u inovacije ali da polovina ispitanih preduzeća razvija samo jedan proizvod koji nudi samo jednom klijentu, sto dugoročno predstavlja rizik za njihovu održivost. Ipak, ohrabruje nalaz istraživanja da druga polovina ispitanih razvija više od jednog proizvoda koji nudi većem broju klijenata, kao i da su otvorene za digitalnu transformaciju koja povećava kapacitet za inovacije proizvoda i usluga.

Cilj konferencije bio je da se podrže žene u nauci i inovacijama imajući u vidu da je ovogodišnji Svetski dan intelektualne svojine, koji se obeležava 26. aprila, posvećen ženama sa sloganom: „Žene i intelektualna svojina: ubrzavanje inovacija i kreativnosti”. Tokom konferencije učesnici su imali prilike da se upoznaju sa aktuelnim izazovima, dostignućima i planovima za budućnost, na putu unapređenja pozicije žena u inovativnim aktivnostima i preduzetništvu. Predavači su bili renomirani stručnjaci, preduzetnici i profesori fakulteta iz zemlje i inostranstva, koji su kroz svoja izlaganja pomogli da se stekne bolji uvid u značaj zaštite inovacija za privredu jedne zemlje.