dr Sanja Popović Pantić na konferenciji Trag fondacije

dr Sanja Popović Pantić na konferenciji Trag fondacije

31.01.2023.

Predsednica UPŽ Srbije učestvovala je 30.01. na konferenciji Trag fondacije na kojoj su prezentovani rezultati višegodišnjeg istraživanja o društveno odgovornom poslovanju u službi osnaživanja žena.

Istraživanje Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena uradila je Trag fondacija u saradnji sa Catalyst Balkans.

dr Sanja Popović Pantić tom prilikom govorila je o tome da je za ekonomsko osnaživanje žena pored donacija veoma važno pomoći održivost mikro i malih ženskih biznisa kroz njihovo ukljičivanje u lance dobavljača i da velike multinacionalne korporacije treba da osmisle pilot projekte u kojima će se povezati sa ženskim preduzećima u lokalnoj zajednici i na taj način pokazati društvenu odgovornost, a da ljude koji u kompanijama rade na sprovođenju strategije društveno odgovornog poslovanja treba edukovati i podržati.

dr Sanja Popović Pantić ističe da iako se korporativna podrška osnaživanju žena udesetostručila u poslednjih sedam godina ona i dalje mala, jer su žene u Srbiji marginalizovana grupa na tržištu rada i u ekonomskom životu, da bi trebalo povećati obim ulaganja, da treba izaći iz okvira doniranja za žene, i da je potrebno ojačati žensko preduzetništvo koje će postati održivo.

Nakon saznanja rezultata istraživanja može se zaključiti da je došlo do pomaka u pravcu osvešćivanja potrebe za osnaživanjem žena kako u preduzetništvu tako i u drugim sferama društvenog života, ali i da je napredak iako vidljiv nedovoljan i da je potrebno u narednim godinama dodatno povećati ulaganje u osnaživanje žena.