Predsednica UPŽ Srbije, dr Sanja Popović Pantić, najbolja saradnica u IMP za 2022. godinu

Predsednica UPŽ Srbije, dr Sanja Popović Pantić, najbolja saradnica u IMP za 2022. godinu

30.12.2022.
Predsednica UPŽ Srbije i viša naučna saradnica u Institutu Mihajlo Pupin, dr Sanja Popović Pantić, dobitnica je priznanja za najboljeg saradnika u ovom institutu za 2022. godinu. Nagrada je dodeljena na predlog direktora IMP Nikole Tomaševića, kao priznanje njenom posvećenom dvadeset petogodišnjem radu u Institutu.

 

Dr Sanja Popović Pantić je vodeći nacionalni konsultant za žensko preduzetništvo, sa užom specijalizacijom u oblasti inovacija za mala i srednja preduzeća. Doktorirala je na temu ženskog preduzetništva 2013. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od maja 2015. vodi sektorsku grupu za žensko preduzetništvo u okviru Evropske mreže preduzetništva. Njene akademske reference se pre svega odnose na inovacije u preduzećima i rodne aspekte inovativnog preduzetništva. Objavljuje radove u međunarodnim časopisima sa SCI liste,  nacionalnim časopisima i  zbornicima  od međunarodnog i nacionalnog značaja, autorka je knjiga o ženskom preduzetništvu. Od 1997. uključena je u projekte Ministarstva nauke ali i u EU projekte kao inovacioni konsultant, a dugogodišnja je predsednica najveće nacionalne organizacije preduzetnica – Udruženja poslovnih žena Srbije osnovanog 1998. u kojem je vodila gotovo 200 projekata, uključujući i one finansirane iz IPA fondova u oblasti jačanja i razvoja preduzeća i njihovog konkurentskog i inovacionog potencijala.