Sastanak Upravnog i Nadzornog odbora UPŽ Srbije

Sastanak Upravnog i Nadzornog odbora UPŽ Srbije

26.12.2022.

Upravni i Nadzorni odbor Udruženja poslovnih žena Srbije održao je sastanak, poslednji u 2022. godini

Sastanku su prisustvovale dr Sanja Popović Pantić (predsednica), Olivera Popović (potpredsednica), Dušica Semenčenko (sekretar Udruženja) i članice UO Gordana Đurđević (Slovo), Vesna Jovanović (Eurolog System), Tatjana Mamula Nikolić (Act2Be), Vesna Pucar Grubor (Vivex Group),  Mina Rakićević (Delikos), Branka Pudrlja Durbaba (A1).

Domaćin sastanka bila je Gordana Đurđević. Sumirani su rezultati u 2022. godini i razmatrani  planovi za 2023.

Usvojen je izveštaj o radu UPŽ Srbije za 2022. kao i plan i program za 2023. 7 projekata realizovano je u ovoj godini, a dva se nastavljaju  u narednoj.

Mnoštvo konferencija, susreta, događaja, aktivnosti, manifestacija, posebno u drugoj polovini ove godine, uvodi UPŽ Srbije u još dinamičniju godinu koja je pred nama, zaključak je sa ovog sastanka.