Konferencija „Žene za žene“

Konferencija „Žene za žene“

21.12.2022.

Povodom obeležavanja 18 godina postojanja Blic žene, najtiražnijeg i najčitanijeg magazina u Srbiji, na konferenciji „Žene za žene“ koja je tim povodom organizovana, učestvovala je i predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, dr Sanja Popović Pantić.

Cilj ovog stručnog skupa bio je da se vidi kakav je položaj žena danas u odnosu na 2004. godinu, kada je izašao prvi broj ovog magazina. Kroz tri panel diskusije RAVNOPRAVNA, OSNAŽENA i BEZBEDNA, predstavljeno je koliki su pomaci napravljeni kad je reč o učešću žena u javnom i političkom životu, ekonomskom osnaživanju žena i bezbednosti žene u porodici, na poslu i u društvu, kao i šta je to na čemu još može da se radi i na koji način.

Udruženje poslovnih žena Srbije se kontinuirano  bavi ekonomskim osnaživanjem žena više od dve decenije, dajući nemerljiv doprinos njegovom unapredjivanju kroz edukaciju, umrežavanje, promociju i javno zagovaranje za bolji ambijent za preduzetnice.

 

– Žensko preduzetništvo je u poslednjoj deceniji značajno napredovalo. Nove preduzetnice, danas, pre svega ulaze u svet preduzetništva zbog šansi a ne iz nužde kao nekada, povećava se njihov broj u uslugama zasnovanim na znanju kao i broj onih sa fakultetskom diplomom a njihove firme su održive na duži rok. Ovo su rezultati najnovijeg istraživanja koji ukazuju na žilavost ovog segmenta privrede budući da je rađeno u periodu trajanja pandemije, koja je bila dodatni veliki izazov za ionako nedovoljno podržano preduzetništvo žena. Uprkos svim preprekama, udeo ženskih preduzeća u ukupnom broju je porastao sa 25,8%  na 33% u poslednjoj deceniji. Ipak, najzastupljenija su i dalje mikro i mala preduzeća a svega 5,7% izvozi na međunarodno i nešto iznad 10% na regionalna tržišta – rekla je dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije u svom izlaganju.