„OBRAZOVANJE, ZAPOŠLJAVANJE, ELIMINISANJE RODNIH STEREOTIPA, PODIZANJE SVESTI I PARTNERSTVO“: NASTAVLJAMO SA OBUKAMA U AVGUSTU
✨ U okviru projekta „Obrazovanje, zapošljavanje, Eliminisanje rodnih stereotipa, Podizanje svesti i partnerstvo“ koji podržava Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women, kao deo projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti II, u junu smo realizovali nekoliko obuka, sa ciljem da se utiče na povećanje kapaciteta ranjivih grupa žena koje bi se uključile u tržište rada.
Održane su 4 onlajn radionice o zanimanjima u IKT sektoru za 2 grupe polaznica, namenjene osetljivim kategorijama žena iz cele Srbije. Poslednja, peta radionica, planirana za jesen, biće posvećena zanimanjima budućnosti. Nova IT zanimanja predstaviće naši ljudi iz zemlje i sveta, zaposleni u uspešnim kompanijama i spremni da zainteresovane polaznice upute u nove tendencije u okviru IT sektora.
Krajem juna počela je i onlajn obuka o dobro plaćenim zanimanjima u građevinarstvu. Do sada su predstavljeni molerski i tapetarski zanat, razbijajući predrasude da su ovi dobro plaćeni poslovi rezervisani samo za muškarce.
Nastavak obuka – o gipsarskom i keramičarskom zanatu, najavljen je za avgust, a interesovanje za keramičare je već vidno izraženo.
Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II „, koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Повећајте видљивост ове објаве за 14 US$ да б