Počelo takmičenje za devojčice 7. i 8. razreda osnovnih škola pod nazivom „Uhvati ideju“

Počelo takmičenje za devojčice 7. i 8. razreda osnovnih škola pod nazivom „Uhvati ideju“

Povodom obeležavanja međunarodnog Dana devojčica u IKT-u, otvoren je konkurs za takmičenje devojčica završnih razreda osnovnih škola.

Povodom međunarodnog Dana devojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, koji Udruženje poslovnih žena Srbije obeležava već dvanaest godina zaredom, sedmi put se organizuje takmičenje za devojčice 7. i 8. razreda osnovnih škola pod nazivom „UHVATI IDEJU“.

Konkurs je otvoren do 17. aprila, a radovi se mogu slati na mejl dan-devojcica@poslovnezene.org.rs.

Takmičenje se organizuje sa ciljem da podstakne preduzetničko razmišljanje kod devojčica, a precizne informacije o propozicijama takmičenja i obrazac za prijavu devojčice mogu preuzeti sa sajta Udruženja poslovnih žena Srbije http://www.poslovnezene.org.rs/.

Tri najbolja rada biće proglašena onlajn na sam Dan devojčica 28. aprila, na sajtu kao i putem YouTube kanala i društvenih mreža Udruženja poslovnih žena Srbije. S obzirom na okolnosti, usled pandemije Covid-19, koje već dve godine menjaju pravila, Udruženje će veći deo projekta realizovati onlajn ali je spremno da, ukoliko zdravstvena situacija u zemlji to dozvoli, Završni događaj i posete kompanijama organizuje hibridno, u onlaj i oflajn formatu. Povećano korišćenje novih tehnologija u novonastalim okolnostima pogoduje i uklapa se u ideju samog projekta, podsticanje dece da se uključuju u savremene tokove, na privatnom, a kasnije i na profesionalnom planu.

„Ovaj projekat pokreće važne aktere u dečijem okruženju: porodicu, škole, nastavnički kadar, buduće poslodavce, medije, i pre svega mlade, da rade na prevazilaženju rodno specifičnih stereotipa u svetu rada i zanimanja. Sve aktivnosti imaju za cilj da kod devojčica razviju zainteresovanost za preduzetništvo kao opciju za buduće zaposlenje. Stoga projekat u velikoj meri uključuje rad sa javnošću, senzibilizaciju i edukaciju svih uključenih aktera“, izjavila je Olivera Popović, potpredsednica Udruženja poslovnih žena Srbije.

Za realizaciju Dana devojčica Udruženje poslovnih žena Srbije je dobilo institucionalnu podršku Vlade Republike Srbije i predsednice Vlade RS, gospođe Ane Brnabić koja je kao i prethodnih, i ove godine počasna pokroviteljka projekta.

Međunarodni „Dan devojčica u IKT-u“ ustanovljen je na nivou UN i obeležava se svakog četvrtog četvrtka u aprilu. Udruženje poslovnih žena Srbije, kao začetnik u Srbiji, ovaj dan obeležava dvanaestu godinu zaredom. U prethodnih jedanaest godina kroz projekat je prošlo više od 8500 devojčica u Srbiji. Projekat ima za cilj da devojčice osnaži prilikom odabira budućih profesija, da ne podležu stereotipima, te da biraju svoj poziv i u netipično ženskim zanimanjima u sektorima poput informacionih tehnologija.

Izvor: B92.net