Održan treći po redu okrugli sto u okviru projekta Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada

Održan treći po redu okrugli sto u okviru projekta Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada

U okviru projekta „Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada“, nakon dva okrugla stola u Zrenjaninu i Čačku, u sredu 23.03.2022. je održan i treći, u Priboju.

U sali Start-up centra se okupile oko 20 slušalaca iz Priboja i okoline, predstavnika institucija, poslodavaca, preduzetnika, NVO i škola. Moderatorka diskusije je bila dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije. Kroz konstruktivnu debatu se došlo do nekoliko predloga koji bi mogli ojačati žene koje se, u ovom kraju, u velikoj meri bave poljoprivredom i vođenjem porodičnog domaćinstva. Panelisti su bili: Saša Vasilić, zamenik predsednika opštine; Senad Mulaosmanović, predstavnik filijale NSZ, Zdravko Nikačević, direktor Centra za socijalni rad, Malina Stanojević, predsednica Udruženja žena „Sačuvajmo selo“, Mirsad Duran, direktor organizacije „Nova Vizija“ iz Prijepolja i Dušanka Gardović, preduzetnica.

Projekat realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije, a finansiran je od strane Fondacije za otvoreno društvo, sa ciljem uključivanja marginalizovanih grupa žena na tržište rada kroz pružanje podrške za javno zagovaranje ovih grupa žena i njihovo ekonomsko osnaživanje. Realizacija projekta se odvija kroz podršku lokalnim samoupravama Zrenjanina, Priboja i Čačka da pronađu najbolje mehanizme za integrisanje marginalizovanih grupa žena u lokalno tržište rada, uvidom u primere dobre prakse poslodavaca i prepoznavanjem konkretnih problema sa kojima se ove žene suočavaju.

Paralelno sa okruglim stolovima, Udruženje poslovnih žena Srbije uspostavlja e-savetodavni centar, kroz koji će žene moći da postavljaju pitanja a iskusne članice Udruženja će im davati odgovore u vezi pokretanja sopstvenog posla. Odgovori će biti dostupni na stranici e-centra i javno vidljivi svima koji su zainteresovani  za samozapošljavanje.