Konkurs za najbolju preduzetnicu u regionu Zapadnog Balkana

Konkurs za najbolju preduzetnicu u regionu Zapadnog Balkana

Na konkursu za najbolju preduzetnicu u regionu Zapadnog Balkana, u kategoriji turizam i ugostiteljstvo, pobedila je firma Saint D, vlasnice i direktorke Dragane Čalije iz Novog Sada, koju je nominovalo Udruženje poslovnih žena Srbije.

Firma Saint D posluje u oblasti IKT, a nagradu u ovom sektoru je dobila zbog aplikacije koju su uspešno lanisirali a koja se odnosi na B2b platformu u oblasti ugostiteljstva. Konkurs je po prvi put organizovao Regionalni savet za saradnju (Regional Cooperation Center) sa sedištem u Sarajevu.

“Kada sam postavila firmu na noge, shvatila sam da nam je potreban novi izazov. Tada smo sproveli ideju za proizvod OrderEngine, softversko rešenje koje je prevashodno namenjeno ugostiteljstvu i predstavlja namensku platfrmu za poslovne susrete u ovom sektoru”, rekla je Dragana prilikom uručenja nagrade. Dragana Čalija je takodje bila promovisana kao uspešan primer žene u IKT sektoru i na nivou Evropske mreže preduzetništva, u glasilu EEN – Net Life, 2020.