Potrebne su nam ekonomski snažne žene

Potrebne su nam ekonomski snažne žene

Udruženje poslovnih žena Srbije je povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena pokrenulo još nekoliko novih projekata usmerenih ka eliminaciji rodnih stereotipa u društvenom i ekonomskom životu žena.

U okviru projekta Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ a koji finansira Evropska unija, potpisan je ugovor o grantu za projekat „Obrazovanje, Zapošljavanje, Eliminisanje rodnih stereotipa, Podizanje svesti i Partnerstvo“ u okviru koga će UPŽ sprovesti obuku žena za deficitarna zanimanja kojih ima u netipično ženskim oblastima kao što su građevinarstvo i informaciono-komunikacione tehnologije. Na ovaj način, UPŽ direktno doprinosi ekonomskom jačanju ovih žena i njihovih porodica jer su plate u ovom sektoru iznad prosečnih a zahvaljujući novim tehnologijama, različiti građevinski poslovi su postali dostupni i ženama jer ne zahtevaju, kao nekada, posebne fizičke predispozicije. Pored obuke, biće obezbeđen i praktičan rad u firmama članica Udruženja tako da polaznice koje budu želele, imaju šansu i da se zaposle.

– Udruženje se od svog osnivanja, već pune 24 godine posvećeno bavi ekonomskim osnaživanjem žena u nekoliko pravaca, jedan od njih je i povezivanje marginalizovanih grupa žena na tržištu rada sa našim uspešnim članicama – preduzetnicama u oblastima u kojima postoji deficit određenih profila radnika na tržištu rada – istakla je predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, dr Sanja Popović Pantić, zahvaljujući se u ime svih dobitnica grantova od UN Women, donatoru sredstava Evropskoj delegaciji, kao i Koordincionom telu za rodnu ravnopravnost i Ministarstvu za evropske integracije na podršci u osnaživanju žena.

Takođe, povodom obeležavanja dana borbe za ženska prava, više od 30 članica Udruženja poslovnih žena Srbije prisustvovalo je sastanku sa ministarkom privrede Anđelkom Atanacković, na kojem su razmatrani problemi sa kojima se preduzetnice suočavaju u aktuelnom trenutku ali i o onima koji ih tek očekuju. Tom prilikom udruženje je predstavilo interesantne činjenice – Sinergijom rada Udruženja i Ministarstva privrede, kao i drugih organizacija za podršku ženskom preduzetništvu, došlo je do značajnijeg porasta udela ženskih u ukupnom broju malih i srednjih preduzeća. Naime, 2011. je udeo iznosio 25,8% a 2021., kada je primenjena striktnija definicija u odnosu na 2011., iznosi 33% što ukazuje na evidentan rastući trend.

Izvor: Ekonomski.net