Javna debata Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030

Javna debata Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030

Juče je održana Javna debata Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030, kao aktivnost savetodavne Tematske grupe Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice u okviru Platforme Održivi razvoj za sve, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju i Fondacije Ana i Vlade Divac.

U debati je učestvovala dr Sanja Popović-Pantić, predsednica UPŽ Srbije koja je, govoreći o problemima preduzetnica i promociji ženskog preduzetništva, navela da Evropska unija koristi različite mere kojima se podstiče održivi razvoj malih i srednjih preduzeća upravo i u kontekstu rodne ravnopravnosti, što predstavlja društveni aspekt održivog razvoja koji se i kod nas prepoznaje kao važan. Aktuelno i izuzetno značajno pitanje je održivost ženskih preduzeća u uslovima kovid pandemije i mere za ublažavanje te krize.

Takođe je naglasila da se ženska preduzeća suočavaju sa ograničenim pristupom izvorima finansija. Tu je i problem da se žensko preduzetništvo ne prati statistički redovno, već uglavnom u sklopu projekata. Istraživanje je ukazalo na to da je digitalna transfromacija i neophodna i prilično nedostižna za ženska preduzeća u nekom brzom roku. Naime, 2020. godine preduzetnice se nisu ni lako ni brzo preorijentisale na korišćenje digitalnih alata a to je potvrđeno i u istraživanju 2021. Kada je reč o uticaju krize na ženska preduzeća, istraživanja su pokazala da je porastao broj firmi kojima je poslovna aktivnost smanjena u odnosu na stanje pre pandemije i u odnosu na isti podatak iz 2020. godine. Istakla je da pre kovid krize u Srbiji praktično nije bilo institucionalnih programa koji su podržavali preduzetnice u smislu budžetske stavke kad je reč o Ministarstvu privrede, što je uvedeno prošle godine. Izuzetak je bio program Kabineta ministra za inovacije, koji u konitinuitetu sprovodi podršku inovativnom ženskom preduzetništvu od 2018.

U okviru debate predstavljeni su rezultati analize Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030, a bilo je reči i o primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti u domenu učešća žena u upravljanju i nadzoru, rodno odgovornim nabavkama, otežanom pristupu preduzetnica finansijama, solidarnoj i socijalnoj ekonomiji, Zakonu o socijalnom preduzetništvu, neplaćenom radu u Srbiji, važnosti ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja, ženama iz osetljivih grupa, uticaju pandemije na život i rad zdravstvenih radnica.

Foto Fondacija Centar za demokratiju