UPŽ Srbije na multikongresu Serbian Visions 2022

UPŽ Srbije na multikongresu Serbian Visions 2022

Na višetematskom onlajn multikongresu Serbian Visions 2022, na kojem je od  ponedeljka 31.01. do petka 04.02.2022. godine predstavljeno 30 događaja, učestvovalo je i Udruženje poslovnih žena Srbije.

Tema kojom se UPŽ danas predstavilo bila je „Žensko preduzetništvo: inovativnost i reintegracija“. Predstavnice UPŽ Srbije govorile su o radu Udruženja. Dragana Panajotović govorila je o sveukupnim aktivnostima Udruženja i projektu Ugledaj se na mene: inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu, Dragana Dobrosavljević predstavila je projekat Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate, a potom je prikazan film „Biseri inovativnog ženskog preduzetništva“.

Cilj kongresa je predstavljanje ideja, dobrih primera iz prakse, informisanje i edukacija. Tematske oblasti koje su obuhvaćene celokupnom manifestacijom veoma su široke – od privrednih, kulturnih, naučnih, preko EU integracija, zaštite zdravlja, životne sredine, do ljudskih prava i drugih, a u skladu i sa samim nazivom manifestacije „srpske vizije za bolje sutra“.