Godina za nama – UPŽ Srbije

Godina za nama – UPŽ Srbije

Ostavili smo još jednu uspešnu godinu za nama, nije bila laka, ali uspeli smo da izađemo na kraj sa svim preprekama koje nam je 2021. postavila i ostvarimo zavidne rezultate.

Prethodna godina je, kao i ona pre nje, zahtevala konstantno prilagođavanje, uvođenje inovacija i nastojanje da se održi kvalitet u ovim novim  okolnostima. Udruženje poslovnih žena Srbije uspelo je da zadrži svoje mesto, koje kao prvo udruženje ove vrste kod nas zauzima već 24 godine ali i da napreduje i proširi svoje delovanje.

Od prošle godine Udruženje ne okuplja samo poslovne žene iz Srbije, već su sada naše članice i žene koje žive i rade u inostranstvu, u dijaspori, i žele da uspostave kontakte sa preduzetnicama iz Srbije. Osnivanjem onlajn Međunarodnog kluba poslovnih žena (online International Business Women Club /e-IBWC) omogućili smo umrežavanje poslovnih žena iz celog sveta sa poslovnim ženama iz Srbije.

Pored novih aktivnosti i projekata, organizovali smo i naše tradicionalne godišnje manifestacije, Cvet uspeha za ženu zmaja i Dan devojčica u IKT sektoru, koje su bile prilagođene trenutnoj epidemiološkoj situaciji. I ove godine naše članice prisustvovale su ili učestvovale na velikom broju događaja, skupova i konferencija koje su drugi organizovali.

Kao i uvek bili smo aktivni u oblasti javnog zagovaranja. Predstavnice UPŽ Srbije imale su priliku da se sastanu sa ministarkom privrede, Anđelkom Atanasković i sa njom porazgovaraju o ženskom preduzetništvu.

Tokom 2021. godine UPŽ Srbije započelo je, sprovelo ili uspešno završilo 6 projekata. Kroz obuke za zanate pružali smo podršku ranjivim grupama žena (žene Romske nacionalnosti, povratnice, samohrane majke, žene 45+), promovisali inovativno žensko preduzetništvo, ohrabrujući žene da uđu u preduzetničke vode, uključili se u veliki međunarodni Erasmus+ projekat koji će se sprovoditi naredne tri godine.

U 2021. godini sarađivali smo sa mnogim organizacijama i potpisali sporazume o razumevanju, aktivni smo član Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija (UN Global Compact).

I ove godine imali smo veliki broj redovnih (uglavnom onlajn) sastanaka Ženskog biznis kluba, predavanja, vebinara, radionica, organizovali smo druženja članica uživo.

Više o tome kako je kako je za Udruženje poslovnih žena Srbije izgledala prethodna godina u našem biltenu.