OBUKE UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA: Pomoć teško zapošljivim kategorijama

OBUKE UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA: Pomoć teško zapošljivim kategorijama

TREĆU godinu zaredom Udruženje poslovnih žena Srbije realizuje besplatne obuke za pripadnice romske zajednice i druge teško zapošljive kategorije žena kao što su one iz seoskih krajeva.

Podršku ovom projektu pruža Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a počinje obukom o keteringu i poslastičarstvu, krajem meseca. Potom će polaznice proći kroz obuku o osnovama refleksoterapije stopala i stomaka, ali i o internet alatima.

Žene zainteresovane za obuke mogu da se prijave putem sajta ovog udruženja ili njihovih društvenih mreža.

– Odlučili smo da im na samom početku godine pružimo priliku da se kroz edukaciju pokrenu ka samozapošljavanju i preduzetništvu – rekla je Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena. – Znanja i veštine stečeni kroz ove radionice daju ženama mogućnost da razviju sopstveni mali biznis, ili pronađu posao u nekoj kompaniji i ekonomski se osamostale čime stiču preduslov da se lakše izbore i za svaki drugi vid slobode.

Izvor: Novosti.rs