Besplatne obuke za zanate, za žene iz ranjivih grupa

Besplatne obuke za zanate, za žene iz ranjivih grupa

Udruženje poslovnih žena Srbije, treću godinu zaredom realizuje besplatne obuke za pripadnice romske zajednice i druge teško zapošljive kategorije žena iz ruralnih krajeva i ostale žene kojima je otežan pristup tržištu rada.

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ nastavlja da pruža podršku projektu “Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate” i u 2022. godini, posle uspešno realizovanog projekta u 2021. godini. To je deo Programa “Migracije za razvoj” i istovremeno deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

“Ove besplatne obuke imaju za cilj podršku inkluziji, ekonomskom osnaživanju i samozapošljavanju žena, osposobljavajući ih za različite zanate. Odlučili smo da na samom početku godine, kada se obično donose odluke o novim navikama i promenama u životu, pružimo priliku ženama iz teže zapošljivih kategorija da se kroz edukaciju možda pokrenu u smeru samozapošljavanja i preduzetništva. Znanja i veštine stečeni kroz ove radionice pružaju mogućnost ženama da razviju sopstveni mali biznis, ili pronađu posao u nekoj kompaniji, i ekonomski se osamostale a tako stiču preduslov da se lakše mogu izboriti i za svaki drugi vid slobode. Ovo se posebno odnosi na Romkinje, samohrane majke, one koje su ostale bez posla u poznijim godinama, žene iz ruralnih krajeva, žene žrtve trgovine ljudima i slično”, navodi dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije.

Projekat započinje obukom o keteringu i poslastičarstvu, krajem januara. Nakon upoznavanja sa radnim prostorom, priborom za rad, odabirom i čuvanjem namirnica, slede tehnike pripreme i serviranja slanih zalogaja, program tradicionalnih i savremenih slatkiša, kao i izrada ukrasa za torte. Polaznicama će biti obezbeđen  potrošni materijal za rad (namirnice).

U narednoj fazi projekta, polaznice će imati priliku da pohađaju obuku o Osnovama refleksoterapije stopala i stomaka. Na teoretski uvod o higijeni, fiziologiji i anatomiji abdomena/stopala, nadogradiće se praktične AMPUKU tehnike – povezanost refleksoloških tačaka stomaka i stopala sa unutrašnjim organima, kardiovaskularnim, digestivnim i koštanim sistemima.

Obuka o Internet alatima je namenjena ženama koje žele da povećaju svoje šanse da se zaposle ili samozaposle, uz korišćenje internet alata i socijalnih mreža (Google search, Facebook, Instagram, Tick Tok, Linkedin, aplikacije za obradu fotografija, sajtovi za zapošljavanje, struktura i sadržaj sopstvenog veb sajta…).

Ono što je zajedničko ovim obukama jeste, da po završetku onlajn obuke slede po četiri radionice uživo u četiri mesta u kojima se okupi najviše polaznica, kao i po dva meseca mentorske podrške od strane predavača. Mesta u kojima će se odvijati obuke uživo, biće odabrana prema broju polaznica.

Sledi i obuka o Izradi veb sajtova sa osnovama programiranja, koja je namenjena ženama koje su motivisane da postojeće znanje rada na računaru podignu na viši nivo. Radi što veće efikasnosti rad je limitiran na osam polaznica u grupi. Obuka se održava onlajn i bazira na WordPress platformi, koja je odabrana zbog jednostavnosti korišćenja. Ova platforma je popularna jer omogućava i ljudima koji nisu iz struke da naprave prezentabilna veb rešenja. Nakon završetka obuke polaznice će imati priliku da dva meseca imaju i mentorsku pomoć predavača.

Izvor: Nirapress.com