Inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu

Inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu

Iako je poslovanje postalo otežavajuće preduzetnicima kako zbog raznih nameta, tako i zbog pandemije, ipak jedan od segmenata preduzetništva se ističe po potencijalu razvoja.

Tim povodom i Udruženje poslovnih žena Srbije je u prethodnih sedam meseci realizovalo jedinstven projekat pod nazivom “Ugledaj se na mene”.

Prema rečima predsednice udruženja dr Sanje Popović Pantić, projekat je nastao kao ženski odgovor na krizu, koji u video formi predstavlja dragocena iskustva iz biznisa čak 48 uspešnih preduzetnica iz Srbije.

Preduzetnice i njihova inovativnost, kao primeri dobre prakse, predstavljeni su kroz serijal od deset podkasta – Biseri inovativnog ženskog preduzetništva, pet epizoda Karavana Žena zmajeva, film i digitalnu publikaciju.

“Posebno bih skrenula pažnju na dve komponente projekta, na promociju inovativnih firmi članica Udruženja kroz različite video formate koji su izazvali ogromno interesovanje javnosti sa rekordnim brojem pregleda na društvenim mrežama i mnoštvom afirmativnih komentara jer su na prijemčiv način ispričane priče preduzetnica iz cele Srbije što predstavlja do sada najsveobuhvatniji video serijal u oblasti ženskog preduzetništva u Srbiji, a i šire”, ocenjuje Popović Pantić.

Ona dodaje da „Vodič za inovacije” sa primerima dobre prakse u ženskom preduzetništvu, pored promotivne ima i edukativni karakter.

Vodič pruža informacije o finansijskoj i nefinansijskoj pomoći ženskim firmama u razvoju inovacija i omogućava preduzećima da korišćenjem specijalnog upitnika, izvrše samoprocenu inovacionog kapaciteta i steknu uvid u eventualna unapređenja.

“Vodič predstavlja čak 28 primera preduzeća članica UPŽ koji govore o tome kako su, inovirajući prevazišle izazove, uključujući i one koje je prouzrokovala pandemija. Praktični primeri su izuzetno vredan deo ove publikacije, a potkrepljeni filmom, podkastima i grupnim razgovorima sa preduzetnicama iz četiri regiona u Srbiji, u formi razgovora u studiju, predstavljaju riznicu znanja i informacija o inovativnosti, iz koje će se, verujem, trajno crpeti inspiracija za preduzetničko napredovanje”, kaže predsednica UPŽ.

Autor: Ljiljana Begović

Izvor: Biznis.rs

Uskoro lakše prepoznavanje vlasnica preduzeća u Srbiji

Prema podacima Agencije za privredne registre u Srbiji trenutno posluje 32.733 privrednih društava čiji su osnivači žene i 96.949 preduzetnica.

Od 1. juna 2022. godine u Registar privrednih subjekata kao predmet registracije biće upisivan i podatak o polu vlasnika, direktora i članova privrednih društava i preduzetnika, što će omogućiti precizan uvid u broj kompanija čije su vlasnice žene, bolju statistiku i efikasnije formulisanje državnih programa podrške namenjenih privrednicama. Ova izmena naći će se u Zakonu o privrednim društvima.

Poreske olakšice za obavljanje inovacione delatnosti u Srbiji

Jedna od povoljnosti koje mogu koristiti osnivači privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost je ta da mogu ostvariti olakšicu na zaradu osnivača koji je zaposlen u svom privrednom društvu.

Kako su za Biznis.rs naveli poreski savetnici ova olakšica podrazumeva da osnivač ima poresko oslobođenje za porez i doprinose po osnovu mesečne zarade, i to zarade čiji iznos nije viši od 150.000 dinara mesečno. Ukoliko je zarada viša od 150.000 dinara mesečno poresko oslobođenje se odnosi na deo zarade do 150.000 dinara.

Olakšice za zapošljavanje povratnika su još jedna vrsta podrške namenjena IT industriji. Namera ovih olakšica je da se privuku naši stručni kadrovi koji su otišli na rad u inostranstvo, tačnije da se vrate i da rade za firme u Srbiji. Ove olakšice su u zakonu definisane kao olakšice za novonastanjenog obveznika.

Suština olakšice za novonastanjenog obveznika jeste u tome da poslodavac ima umanjenje od 70 procenata osnovice na koju se računaju stope poreza i doprinosa. Znači, na preostalih 30 odsto plate zaposlenog računaju se porez i doprinosi koji se plaćaju. Preostali iznos se praktično uopšte ne oporezuje. Poslodavac može da koristi olakšicu u periodu od pet godina od momenta zaključenja ugovora o radu sa novonastanjenim obveznikom.