Dodeljene nagrade „Cvet uspeha za ženu zmaja“

Dodeljene nagrade „Cvet uspeha za ženu zmaja“

SPIKER: Udruženje poslovnih žena Srbije je petnaesti put dodelilo nagradu „Cvet uspeha za ženu zmaja“ najboljim preduzetnicama u Srbiji. Manifestacija se i ove godine održava u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i Ministarstvom privrede uz podršku USAID-a, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Evropske banke za obnovu i razvoj.

REPORTER: One dokazuju da su žene pokretačka snaga u realizaciji ciljeva održivog razvoja, virtuozi u pretvaranju izazova u šanse i za to su nagrađene. Ovogodišnja dobitnica priznanja „Žena zmaj“ dokazala se u muškom poslu.

ANJA IVANA MILIĆ (Dobitnica nagrade ,,Žena zmaj’’): Često imamo stereotipe, delimo biznis na ženske i muške, moja ideja je bila da ono za šta sam učila školu, a učila sam inženjersku školu, a učila sam inženjersku školu da ću time da se bavim u životu i da ću od toga da pravim i biznis.

REPORTER: Većina njih prevazišla je krizne situacije u teškoj, pandemijskoj godini. Ostale su na dobrom putu da se vrate na put uspeha.

SANJA PANTIĆ (Predsednica Udruženje poslovnih žena Srbije): Čak 20 posto planira da zaposli nove radnike, a samo jedna firma na 117 anketiranih namerava da se zatvori zbog negativnih efekata krize. Malo je reći da je za ove rezultate potrebno zmajsko srce i snaga, ali verujem da je lanac kriza poslednjih 30 godina doprinelo većoj otpornosti na izazove svake vrste.

REPORTER: Država u ženskom preduzetništvu vidi dobrobit za celo društvo i spremna je da ih pomogne.

ZORANA MIHAJLOVIĆ (Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost): Ja želim svima puno uspeha u daljem radu, ali isto tako se obavezujem da zajedno sa ostalim ministrima u vladi u ime Koordinacionog tela radimo mnogo više na podršci ženema koje su već u biznisu, koje žele da nastave da prošire delatnosti.

REPORTER: Nagrade su dodeljene i Rodno najsenzitivnijim kompanijama, koje u svom poslovanju primenjuju strategije rodne ravnopravnosti i društveno odgovornog poslovanja.

Autor: Duka Suzana

Izvor: RTS 1, Dnevnik 3