XV JUBILARNI CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA

XV JUBILARNI CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA

Manifestacija Cvet uspeha za ženu zmaja održava se 4. novembra 2021. godine u Operi i teatru Madlenijanum.

Petnaesti  jubilarni put biće izabrane najbolje preduzetnice u Srbiju, a četvrti put Rodno najsenzitivnije kompanije.

Ove godine Cvet uspeha za ženu zmaja održava se u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i Ministarstvom privrede, uz podršku USAID i Impact Hub kroz WE Founders inicijativu.

Pokrovitelj manifestacije je kompanija A1 Srbija, a prijatelji su kompanije D Express, Eurolog System, Klett i Acıbadem Bel Medic.