Održana besplatna radionica „Izađi i pobedi“

Održana besplatna radionica „Izađi i pobedi“

U saradnji sa preduzećem „Ten Media“ i u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije, u četvrtak 30.09. i petak 01.10.2021. je održana je radionica o javnom nastupu. Pod stručnim vođenjem prof. dr Radovana Kneževića (predmet Dikcija i retorika na FDU) i novinarke – voditeljke Svetlane Grubor, osam članica Udruženja poslovnih žena je uvežbavalo i unapređivalo govorničke veštine u skladu sa sopstvenim temperamentom i sebi svojstvenom gestikulacijom.

Među polaznicama obuke je bilo i onih koje veoma često gostuju u medijima. Prema njihovim rečima, saveti u vidu preporuka za govorne vežbe, osvešćivanje grimasa, mimike, tempa i naglašavanja određenih delova govora, na kojima nadalje treba individualno da rade, više su nego korisni za postizanje pravog utiska u obraćanju  klijentima, kolektivu, na skupovima ili u medijima.