Inovativne i inspirativne priče preduzetnica svakog petka na YouTube kanalu UPŽ Srbije

Inovativne i inspirativne priče preduzetnica svakog petka na YouTube kanalu UPŽ Srbije

Udruženje poslovnih žena Srbije realizuje projekat Ugledaj se na mene: inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu sa ciljem da se podigne senzibilitet javnosti za problem položaja žena na tržištu rada, jača svest o značaju ženskog inovacionog preduzetništva kao mogućnosti zapošljavanja i izvora prihoda, kao i da se ono afirmiše među postojećim i potencijalnim preduzetnicama.

Počev od 10. septembra pa sve do decembra, svakog petka u 20 časova premijerno…

Autor: personalmag.rs

Izvor: Naslovi.net