DVE DECENIJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA – Od socijalne do razvojne kategorije

DVE DECENIJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA – Od socijalne do razvojne kategorije

Predstavljanje knjige ’’Dve decenije ženskog preduzetništva u Srbiji’’ dr Sanje Popović Pantić, predsednice Udruženja poslovnih žena Srbije, održano je danas u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović. Kako je rečeno, autorka je sinonim borbe za razvoj i promociju ženskog preduzetništva, što je i tema njene knjige.

Prema rečima dr Popović Pantić, knjiga ’’Dve decenije ženskog preduzetništva u Srbije’’ rezultat je njenog višegodišnjeg bavljenja ovom temom, ne samo kroz praktičan rad i vođenje Udruženja poslovnih žena, već je to njen akademski rad.

– Moje bavljenje ovom temom traje 23 godine tako da knjiga, na neki način, pokazuje i evoluciju ženskog preduzetništva, od socijalne kategorije devedesetih godina do današnjih dana kada je već dobilo odlike ekonomske, razvojne kategorije. U knjizi se bavim različitim aspektima ženskog preduzetništva, od inovativnosti preko pristupa tržištu, pristupima izvorima finansiranja, a tu su i najnovija istraživanja u vezi sa otpornošću ženskog biznisa na krize poput ove kovid koja je još u toku. Tim poglavljem i završavam knjigu, to je istraživanje o uticaju krize na ženske biznise koje se nastavlja – kazala je autorka i ocenila da su  Lozničanke veoma “preduzimljive i sjajne žene“ koje viđa često kroz saradnju sa lozničkim Udruženjem poslovnih žena ’’Kreativna vizija’’.

Preduzetnica Ljiljana Matković, iz “Kreativne vizije“, rekla je da je promocija knjige za preduzetnice jako važna i jedan je korak dalje na njihovom putu. Ona je istakla da  lozničko Udruženje poslovnih žena ’’Kreativna vizija’’ ima dugogodišnju saradnju sa Udruženjem poslovnih žena Srbije.

– Nas tri iz lokalnog udruženja smo i članice Udruženja poslovnih žena Srbije i tu vezu koristimo da bismo još više unapredile naša preduzetnička iskustva, pravile kontakte, ostvarile veze, pohađale radionice, seminare, razne kongrese gde se žene preduzetnice upućuju na načine kako doći do poslovnih kontakata, kako na najbolji način komunicirati da biste prišli izvorima finansiranja, dobiti informacije koje na drugi način ne možemo. Zato je vrlo važno umrežavanje, udruživanje, naročito za žene preduzetnice jer se naši kontakti ne prave u kafanama, kako se druže muškarci preduzetnici. Mi smo više upućene na druge vidove saradnje i te prilike koje koristimo za druženja donose i nove poslovne kontakte – kazala je Matkovićeva.

Organizator predstavljanje knjige, čiji je domaćin bio Centar za kulturu ’’Vuk Karadžić’’, je Udruženje poslovnih žena „Kreativna vizija“, a suorganizator Turistička organizacija grada Loznice čija direktorka Snežana Perić kaže da je autorka knjige prepoznatljiva u našoj zemlji ’’kao borac za žensko preduzetništvo i neko ko je na čelu Udruženja poslovnih žena Srbije više od dvadedset godina’’.

– Za ’’Kreativnu viziju’’, čiji sam jedan od osnivača, ovo je godina jubileja jer je osnovana i u kontiniuitetu radi od 2011. godine. Grad Loznica podržava žensko preduzetništvo i naše poslovno udruženje, ali i ostala udruženja žena koja se uglavnom bave tradicionalnim zanatima – kazala je ona.

Knjiga je objavljena prošle godine, izdavač je Institut Mihajlo Pupin – Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije,  a autorka na kraju u poglavlju o otpornosti ženskog biznisa na krize piše – ’’Preduzetnice su, u prvom periodu krize izazvane pandemijom, izbegavale mere koje bi uticale negativno na položaj njihovih zaposlenih, poput većine preduzetnika. S druge strane, povećale su svoj angažman van posla i time dokazale da su i u ovoj krizi, kao i više puta do sada, ponele veći teret u odnosu na muškarce’’.

Autor: T.M.S.

Izvor: Loznickenovosti.com