OEBS donacija laptop računara

OEBS donacija laptop računara

Na osnovu Memoranduma o razumevanju potpisanog sa Udruženjem poslovnih žena Srbije,  Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS (Misija u Srbiji) je obezbedila laptop računare preduzetnicama iz marginalizovanih grupa i onima koje su uspešno savladale obuku iz oblasti digitalnog opismenjavanja, kao meru podrške za unapređenje kapaciteta u procesu promena i adaptacije na novo poslovno okruženje nametnuto pandemijom KOVID-19. Ova donacija predstavlja deo aktivnosti OEBS-a u okviru projekta „Poboljšanje ispunjavanja preuzetih obaveza i rodne ravnopravnosti u Srbiji, sa fokusom na dobrobit i bezbednost žena (prva faza)“.

Uručivanje laptopova korisnicama je u toku. Ovakve aktivnosti predstavljaju značajan podsticaj i podršku, naročito u vreme pandemije.