„Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate“

„Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate“

Nastava o zanatima, za Romkinje i druge ranjive grupe žena, koju finansijski i savetodavno podržava GIZ, uspešno se sprovodi putem teorijskih i praktičnih onlajn radionica od januara 2021. godine.

Posle održanih obuka o web dizajnu i osnovama kozmetičkih tretmana koje su se realizovale od januara do aprila, tokom maja i juna ove godine su održavane  radionice o keteringu, izradi torti, kolača i ukrasa za torte.

Devedeset žena iz teže zapošljivih kategorija, iz različitih mesta u Srbiji (od Vojvodine do Vranjske banje), po grupama su, veoma zainteresovano, aktivno i motivisano pratile poslastičarske veštine koje je, iz radionice „Dessert“ u Čačku, prikazivala članica UPŽ, Zorica Selaković sa svojim uigranim timom.

Obuka je započela objašnjenjem pravne regulative u industriji hrane, zahtevima koji se tiču prostora, opreme i konačno osoba u lancu proizvodnje ili distribucije hrane.

Praktičan rad je, posle slanog „finger food“-a, obuhvatio tehnologiju izrade torti, kolača i ukrasa za torte.

Zorica i njene asistentkinje su polaznicama otkrile „male tajne velikih majstora kuhinje“ ali su i okupljene žene prikazale da imaju veliki potencijal. Uporedo sa instruktorkom, one su u svojim kuhinjama i udruženjima pravile virtuozne dekoracije, pa očekujemo da će se makar neke žene osmeliti da ovaj zanat pretvore u svoju buduću profesiju.

Mentorski period će trajati dva meseca a tema za mentoring već ima napretek.