Ericsson tehnologija u pozitivnim promenama sveta

Ericsson tehnologija u pozitivnim promenama sveta

Sve je počelo u mehaničkoj radionici u Stokholmu 1876. godine, u kojoj je Lars Magnus Ericsson dizajnirao telefone, a njegova supruga Hilda ih proizvodila motajući kalemove od bakarnih žica. Od tog trenutka, Ericsson tehnologije su menjale svet čineći prekretnice koje su transformisale živote, industrije i društvo kao celinu.

Od pojave telekomunikacija, kompanija Ericsson je uložila ogroman napor i vreme u saradnju sa drugima kako bi postavila otvorene standarde koji omogućavaju globalnu povezanost i komunikaciju. U početku, ona je unapredila analognu komunikaciju novim switching tehnikama i tehnologijom. Ericsson je takođe i pokretač digitalne revolucije. Kada je broadband bio u povoju, Ericsson je već radio na tehnologiji koja će kasnije postati 3G, kao i na razvoju 4G tehnologije, mnogo ranije nego što su pametni telefoni postali svuda prisutni.

Nakon više od 140 godina, ova švedska kompanija, sa svojih skoro 100.000 zaposlenih, predstavlja svetskog lidera u okruženju komunikacionih tehnologija, okruženju koje se brzo menja i opslužuje klijente u više od 180 zemalja, pružajući im hardware, software i servise koji omogućavaju povezanost na najbolji mogući način.

Danas, kada je 5G komercijalna realnost, kompanija Ericsson jača svoju lidersku poziciju tako što nastavlja da investira u svoj široki portfolio koji omogućava pružaocima komunikacionih usluga da se digitalizuju i uvećaju efikasnost na pametan i održiv način.

Zdravlje i blagostanje u kompaniji Ericsson

Pandemija COVID-19 stavila je svet pod ogroman pritisak, promenivši način na koji živimo, ali nas je na neki način naterala da bolje shvatimo pravi značaj dobrog zdravlja. Ništa nije značajnije za kompaniju Ericsson od njenih ljudi.

Godina 2020. značajno je doprinela tome da se svi usredsrede na brigu o svom telu i umu, a kompanija Ericsson je sada, više nego ikada ranije, posvećena pružanju bezbednog i zdravog radnog okruženja svojim zaposlenima, klijentima i partnerima, uz pomoć svoje globalne strategije, posebnih programa i ambicioznih ciljeva.

Na početku pandemije, ova švedska kompanija je uputila gotovo sve svoje zaposlene na rad od kuće, tako da je do kraja 2020. godine oko 90.000 ljudi radilo na daljinu, uz najveću moguću fleksibilnost u podržavanju individualnih stilova rada, istovremeno balansirajući poslovne potrebe uz minimalne smetnje za klijente.

Odgovor kompanije Ericsson na pandemiju COVID-19 bio je glavni fokus rukovodstva kompanije i uključivao je mere za praćenje uticaja na blagostanje zaposlenih, posebno se usredsređujući na mentalno zdravlje, uključujući ankete o mišljenju zaposlenih i dodatno obučavanje menadžera.

Švedska kompanija je brzo odlučila da podeli neke praktične savete o blagostanju, ergonomiji i dostupnim alatima za virtuelnu saradnju među svojim zaposlenima, a takođe je pokrenula i globalni program pod nazivom Ericsson Care, koji sadrži proaktivnu agendu, iznad nivoa koji nalažu zakoni, međunarodni standardi i zahtevaju klijenti. Zahvaljujući ovom programu, zaposleni mogu da koriste digitalnu platformu o zdravlju sa sadržajem i aktivnostima koji im pomažu da vode računa o svom telu i umu, kao i sa mnogim korisnim navikama koje će ih inspirisati da svoje zdravlje stave na prvo mesto, tako što će izdvojiti vreme da vežbaju, da se opuste i da se povežu sa voljenima.

Ubrzo nakon početka vanredne situacije, kompanija Ericsson je ponudila svim svojim redovno zaposlenim kancelarijskim radnicima program nabavke kompletnog paketa nameštaja za kancelariju kod kuće, uključujući stolicu, sto i lampu, s namerom da imaju najbolje moguće uslove u radu na daljinu i da uživaju u ergonomskoj udobnosti kancelarije čak i kod kuće.

Takođe, kako bi sprečila da se ljudi osećaju preopterećeno, uznemireno i nesigurno, kompanija Ericsson je proširila ponudu intervencija i sredstva za blagostanje pomažući zaposlenima da održe dobar nivo zdravlja putem programa pomoći zaposlenima, obuka o mentalnom zdravlju, podizanja svesti, davanjem saveta o tome kako se opustiti, poboljšati san, nositi se sa stresom, voditi računa o mentalnom zdravlju. Pored toga, kompanija Ericsson je u martu obezbedila zaposlenima Headspace, najbolje ocenjenu aplikaciju za vođenu i slobodnu meditaciju, uz besplatan i neograničen pristup dnevnim objavama za održavanje pažnje, seansama za prevladavanje stresa, anksioznosti i bola, pričama, potkastovima i plejlistama za bolji san i vodičima za vežbanje kod kuće.

Različitost i inkluzija u kompaniji Ericsson

Kompanija Ericsson posluje u više od 180 zemalja sa svim podrazumevanim bogatstvima u pogledu porekla i kultura. Kompanija aktivno radi na tome da osigura da različitost predstavlja konkurentsku prednost, time što neprestano teži radnom mestu koje daje prednost, poštuje i vrednuje individualne razlike. Inkluzija i različitost smatraju se nekim od najvažnijih sastavnih delova kompanije i oni su ključni za razvoj poslovanja, kulturu kompanije i suštinske vrednosti.

U godini koju je obeležila globalna pandemija i društveni nemiri širokih razmera, kompanija Ericsson je učvrstila svoje uverenje da inkluzija i negovanje različitosti na radnom mestu predstavljaju poslovni i etički imperativ. Godina 2020. bila je ključna za razvoj kompanije Ericsson u pogledu različitosti i inkluzije, ispunjena razmišljanjem, analizom podataka i razvojem nove strategije. Organizacija je započela sveobuhvatni pregled svog pristupa različitosti i inkluzivnosti sa namerom da se ponovo usredsredi, da reinvestira i ubrza svoje napore u cilju stvaranja inkluzivne i reprezentativne radne snage.

Nadovezujući se na početna ulaganja u bihejvioralnu nauku 2019. godine i početkom 2020. godine, kompanija Ericsson se obavezala da svoj pristup različitosti i inkluziji širom kompanije zasnuje na dokazima i ponašanju. Ovaj pristup započinje snažnom posvećenošću višeg rukovodstva i nastavlja se revidiranjem i jačanjem svih procesa koji se tiču ljudskih resursa i obuka, uz istovremeno ciljano ulaganje u poboljšanje zastupljenosti žena i manjina, kako u okviru kompanije Ericsson, tako i u IKT industriji u celosti. Kompanija se posvetila nizu ulaganja, uključujući uklanjanje pristrasnosti iz svojih procesa koji se tiču ljudi, analizu zarada iz perspektive jednakosti zarade i formiranje centralnog tima koji je posvećen negovanju različitosti i inkluziji.

Kompanija Ericsson prepoznaje brojne događaje („Međunarodni dan žena“, „Svetski dan kulturne raznolikosti“, „Dan devojčica u IKT sektoru“, „Mesec svesti o različitosti“) i podržava „Cilj broj 5 Ujedinjenih nacija“ o održivom razvoju za postizanje rodne ravnopravnosti. Da bi to postigla, fokusira se na interno povećanje broja žena na svim nivoima, kao i na ono što je moguće uraditi kako bi se više devojaka zainteresovalo za izučavanje prirodnih, matematičkih, inženjerskih i tehničkih naučnih oblasti. Kompanija Ericsson Srbija je 2020. godine osvojila nagradu za rodno osetljivu kompaniju. Ovo priznanje dodelilo joj je Udruženje poslovnih žena Srbije, prepoznavši napore kompanije da motiviše žene i devojke da postanu inženjeri telekomunikacija.

Održivost

Održivost i korporativna odgovornost dugo su predstavljali srž strategije i kulture kompanije Ericsson, sa svrhom pokretanja poslovne transformacije i stvaranja vrednosti za zainteresovane strane.

Rad kompanije Ericsson u ovoj oblasti je važan iz tri glavna razloga:

 sticanje poverenja zaposlenih, klijenata i drugih ključnih zainteresovanih strana;

 podrška pružanju inovativnih i energetski efikasnih proizvoda i rešenja;

 poboljšanje performansi i efikasnosti sopstvenog poslovanja i lanca vrednosti kompanije Ericsson.

Proaktivno upravljanje temama koje se odnose na klimatske mere i životnu sredinu ključna su komponenta strategije održivosti kompanije Ericsson. Smanjenje potrošnje energije i CO2 je prioritet za telekomunikacionu industriju, a kompanija Ericsson se zalaže sa rešenja zasnovana na IKT poput IoT, što je održiv način za gradove i društvo za smanjenje uticaja ugljenika. IoT je pokazao kako umrežavanje može pomoći u probijanju energetske krive za mobilne mreže i kako digitalna rešenja mogu smanjiti emisije ugljenika za 15% do 2030. godine u sektorima kao što su prevoz i proizvodnja.

Mladi talenti i obrazovanje

Kompanija Ericsson nastoji da poveća svest među mladim stručnjacima i studentima u sektorima za IKT, tehniku i programiranje o tome čime se bavi tako što sarađuju sa univerzitetima kroz sajmove za zapošljavanje, posete lokacijama, otvorena vrata itd.

Kompanija Ericsson se 2020. godine pridružila „Globalnoj obrazovnoj koaliciji“ za odgovor na COVID-19 i pokrenula je neke važne obrazovne inicijative uz pomoću kojih pruža onlajn programe i programe uživo, koji su usmereni ka različitim starosnim grupama i nivoima kompetencija, za razvoj digitalnih veština, uključujući programe osmišljene tako da razvijaju i privlače talente u IKT industriju. Kompanija omogućava zaposlenima da prenose svoje znanje i iskustvo studentima, mladima i starijima, tako što pokreće obrazovne inicijative u različitim zemljama.

Kao deo ovog fokusa na obrazovanje, kompanija Ericsson je uspostavila globalno trogodišnje partnerstvo sa UNICEF-om za pomoć u mapiranju mogućnosti povezivanja škola u 35 zemalja do kraja 2023. godine. Ovaj zajednički poduhvat podržaće Giga inicijativa, koja nastoji da poveže svaku školu sa internetom do 2030. godine.

Izvor: Pcpress.rs 

Inkluzija i negovanje različitosti na radnom mestu predstavljaju poslovni i etički imperativ.

Kompanija Ericsson Srbija je 2020. godine osvojila nagradu za rodno osetljivu kompaniju. Ovo priznanje dodelilo joj je Udruženje poslovnih žena Srbije, prepoznavši napore kompanije da motiviše žene i devojke da postanu inženjeri telekomunikacija.