Izabrana nova članica Upravnog odbora UPŽ Srbije

Izabrana nova članica Upravnog odbora UPŽ Srbije

 

Na online sednici koja je održana danas, Skupština UPŽ Srbije jednoglasno je usvojila predlog da se za novu članicu Upravnog odbora UPŽ Srbije izabere Branka Pudrlja Drubaba, glavna direktorka za tržište kompanije A1 Srbija.

Takođe, Skupština je usvojila i Finansijski izveštaj i Izveštaj o radu UPŽ Srbije za 2020. godinu, kao i Plan rada za 2021.

Prvi sastanak UO u novom sastavu biće održan u maju.