Freja seminar „Women reflect on the corona effect“

Freja seminar „Women reflect on the corona effect“

I ove godine Freja akademija i Freja fondacija nastavljaju da pored tradicionalnog Freja foruma, organizuju i seminare i radionice i pre samog  glavnog događaja. Taj novi način komunikacije podstaknut je pandemijom, ali pokazalo se da je veoma značajan za održavanje veza i privlačenje novozainteresovanih za teme koje pokriva ova mreža organizacija civilnog društva.

Prvi ovogodišnji seminar „Women reflect on the corona effect“ održan je 25.3.2021. i ovog puta posvećen uticaju pandemije Kovid-19 virusa na žene, i to iz različitih aspekata. Pokazalo se kako su se promenili uslovi života i rada za žene i na razne načine doveli do vraćanja unazad kada je reč o jednakim mogućnostima tokom prve godine pandemije. Učesnice panela bile su iz Švedske, zemalja Zapadnog Balkana i Velike Britanije.

Ispred UPŽ predsednica, Sanja Popović-Pantić saopštila je neke od novijih rezultata aktivnosti UPŽ u vezi sa nastojanjima da se pomogne članicama čija su preduzeća pogođena krizom.

Na osnovu materijala i prezentacija sa seminara uskoro će biti napravljen kratak video kojim ćemo i vizuelno biti zabeležen ovaj događaj.