Sagovornica Sanja Popović Pantić

Sagovornica Sanja Popović Pantić

VODITELJ: Udruženje poslovnih žena Srbije uz saradnju i finansijsku podršku nemačkog GIZ-a realizovalo je projekat „Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate“. Projekat se odvija kroz besplatne obuke koje imaju za cilj osposobljavanje žena za samozapošljavanje. Obuke su namenjene ženama romske nacionalnosti, ženama iz ruralnih sredina Srbije koje takođe imaju otežan pristup tržištu rada a praktično ih osposobljavaju za vrlo popularne zanate.

SANJA POPOVIĆ PANTIĆ, (Udruženje poslovnih žena Srbije): Trenutno je u toku obuka pripadnica romske nacionalne manjine za web dizajn i osnove programiranja i to su da kažem obuke koje mogu da prate osobe koje nisu predhodno imala neka velika predznanja iz iz ovog domena. Iz predhodnog ciklusa imamo već tri žene koje su osnovale svoje male biznise budući da smo i tada a i sada pored ovih programa da tako kažem naprednijih organizovali i organizujemo obuke za pripremu keteringa i dekoracija za torte. I drugo to će biti osnove kozmetologije i pripreme preparata za negu lica i tela. Ovim programom obuhvaćeno je 200 polaznica u Srbiji i već posle nekih da kažemo prvih obuka što se tiče web dizajna imali smo dosta poziva i interesovanja žena koje su zaista zainteresovane da obogate svoje veštine i da na taj način postanu da tako kažem zapošljivije na tržištu rada.

Izvor: N1, Emisija Info biz