Održan webinar „Pandemija Covid-19 – nametnuti katalizator napretka ženskog preduzetništva u jadranskom i jonskom regionu?“ kao propratni događaj Petog godišnjeg EUSAIR foruma

Održan webinar „Pandemija Covid-19 – nametnuti katalizator napretka ženskog preduzetništva u jadranskom i jonskom regionu?“ kao propratni događaj Petog godišnjeg EUSAIR foruma

Peti godišnji forum Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR), u zajedničkoj organizaciji Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, uz podršku projekta EUSAIR Tačka podrške, održan je u formi virtuelne konferencije u Beogradu, 28. i 29. januara 2021. godine.  Kao propratni događaji foruma, organizovana su tri webinara koja su razmatrala uticaj Covid-19 na važne oblasti, među kojima je i žensko preduzetništvo.  U webinaru  održanom 29. januara, pod nazivom  „Pandemija Covid-19 – nametnuti katalizator napretka ženskog preduzetništva u jadranskom i onskom regionu?“ učestvovala je dr Sanja Popović Pantić, predsedavajuća Sektorske grupe za žensko preduzetništvo Evropske mreže preduzetništva (EEN) i predsednica UPŽ Srbije.

Webinar je organizovan u saradnji sa Hrvatskom privrednom komorom – Županijskom komorom Split i grčkim Univerzitetom u Janjini, uz učešće predstavnika institucija, organizacija i privrednih komora iz zemalja jadransko-jonskog područja, sa ciljem da omogući razmenu iskustava i otvori raspravu o uticaju pandemije Covid-19 na žensko preduzetništvo. Na ovom online događaju moglo je da se čuje  kako su se preduzetnice prilagodile novonastaloj situaciji i preorijentisale svoje poslovanje, a istaknuti su i primeri dobre prakse. Mnoge žene su samozaposlene, ili vlasnice mikro ili malih preduzeća u visokorizičnim sektorima i na njih je pandemija posebno uticala, najviše pogođene delatnosti su one u kojima je veći udeo žena, poput savetovanja, obrazovanja, turizma i trgovine. Sa druge strane, kriza izazvana koronom za mnoge je preduzetnice predstavljala prekretnicu u poslovanju, dajući tako podsticaj ženskom preduzetništvu.


Foto AIC forum

Dr Sanja Popović Pantić govorila je o značaju EEN mreže, koja je aktivna u više od 60 zemalja širom sveta, istakavši da su naša dva regiona vrlo dobro povezana jedan sa drugim, kada je žensko preduzetništvo u pitanju.