Naša članica Marija Ignjatović učestvovala je u online panel diskusiji „Poslovna inkluzija – osobe sa identitetom, iskustvom, integritetom“

Naša članica Marija Ignjatović učestvovala je u online panel diskusiji „Poslovna inkluzija – osobe sa identitetom, iskustvom, integritetom“

Marija Ignjatović, suvlasnica i direktorka Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Novitas Consult d.o.o.  iz Šapca, članica UPŽ Srbije,  učestvovala je danas u online panel diskusiji na temu „Poslovna inkluzija – osobe sa identitetom, iskustvom, integritetom“ koja je održana putem Zoom platforme u organizaciji kompanije Manpower Group.

Na panelu su razmatrana različita pitanja, poput onih u kojoj meri poslodavci daju priliku mladima sa hendikepom i uopšteno osobama sa invaliditetom, koje opcije nudi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u kojim zemljama postoje primeri dobre prakse kada je poslovna inkluzija u pitanju. 

Naša članica govorila je o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, kao i na temu saradnje sa preduzećima socijalne zaštite koja su osnovana prema ovom Zakonu, sa ciljem da se privreda upozna sa mogućnostima koje zakon pruža , a to je saradnja prema ugovoru o kupovini proizvoda ili vršenju usluga, koju ostvaruju kompanije poslujući sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao što je to preduzeće Novitas Consult.

Cilj panela je bio da se lokalna poslovna zajednica dodatno informiše o društvenoj poziciji i zapošljavanju teže zapošljivih grupa i da se promoviše ravnopravnost pri zapošljavanju i doprinos samom zapošljavanju.