Završetak projekta „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“

Završetak projekta „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“

Danas je održan okrugli sto kojim se privodi kraju projekat „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“. Projekat je realizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije a finansiran je  od strane Fondacije za otvoreno društvo, sa ciljem da se poboljša položaj samohranih majki, žena preko 45 godina starosti i Romkinja, u opštinama Pirot i Beograd, pogođenih posledicama Kovid-19 pandemije, u oblasti zapošljavanja. 

Projekat je realizovan u periodu od juna do decembra 2020. u Pirotu i Beogradu, kroz održane aktivnosti: pilot istraživanje o radnom statusu definisanih kategorija žena pre i nakon vanrednog stanja (mart-maj 2020.) uvedenog zbog Kovid-19 pandemije, i tri radionice: „Otkrij  svoj potencijal za samozapošljavanje“, „Upoznaj svoja prava o radu“ i „Unapredi veštinu komunikacije sa poslodavcem“.

Okrugli sto je u skladu sa trenutnom situacijom održan „hibridno“, kombinacijom razgovora u studiju i  online uključenja. Učesnicama su se obratile dr Sanja Popović Pantić, predsednica UPŽ, koordinator programa Fondacije za otvoreno društvo Aleksandra Šanjević, Državna sekretarka Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Stana Božović, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović, zatim, Neda Milanović, direktorka sektora za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje, Radmila Nešić, koordinatorka Ženske romske mreže Srbije, kao i predstavnice privrede, članice Udruženja poslovnih žena Srbije Milenca Srećković – SET, Afrodita Bajić – Afrodite Mode Collection i Dragica Božinović i Marija Ignjatović – Novitas Consult.

Zaključci doneti na ovom okruglom stolu su: Da je pravna pomoć ovim kategorijama žena neophodna jer nemaju dovoljno informacija o ostvarivanju svojih prava, te treba nastaviti sa osnaživanjem i informisanjem na tom polju – Potreban je i kontinuiran dijalog na nivou ključnih institucija i organizacija sa poslodavcima na temu prednosti koje nosi zapošljavanje ovih grupa žena – Permanentne specijalizovane uskostručne obuke za na tržištu rada nedostajućih zanata, ali i potrebnih digitalnih veština poput web dizajna i marketinga. Bilo bi dobro povezivanje obuka sa potrebama poslodavaca za radnom snagom, naročito žena poslodavaca članica UPŽ Srbije, čime bi se podstakla međusobna podrška posebno u sferi senzibilisanja ranjivih grupa žena i njihovim rodno senzitivnim problemima. Ulogu biznis sektora podvukla je i Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa iz Fondacije za otvoreno društvo i izrazila zadovoljstvo ostvarenom sinergijom civilnog, privatnog i javnog sektora u okviru projekta. Žene poslodavci, članice UPŽ Srbije su ukazale na otvaranje novih mogućnosti zapošljavanja za žene, na primer u sektoru građevinarstva gde su nove tehnologije uslovile manje korišćenje fizičke snage a više znanja i veštog upravljanja modernim mašinama.